Ved Betanien Hospital, Skien er det ledig 1 vikariat for lege i spesialisering ved øyeavdelingen med tiltredelse etter avtale. Vikariatenes lengde er 1 år.
 
Sykehuset er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst RHF og ivaretar tilbudet til øyepasienter for Telemark. Øyeavdelingen har i dag 10 legestillinger. I 2020 hadde avdelingen ca. 13.500 polikliniske konsultasjoner og ca. 160 innlagte pasienter.
 
Vi kan love deg en avdelingen med et godt arbeidsmiljø og med muligheter for å lære mye innen øyefaget,
 
Sykehuset er en privat, ideell stiftelse og har i tillegg til øyeavdeling en revmatologisk og en ortopedisk avdeling. Sykehuset har total 160 ansatte. Avdelingen har et meget godt samarbeid med de lokale avtalespesialistene i øyesykdommer.
 
Nærmere opplysninger om stillingen ved avd.overlege Nina Holst, eller overlege Karina Berg
tlf. 35 90 07 00.
 
Søknadsfrist 12.01.22
 
Søknad sendes på søknadsblankett for legestillinger, vedlagt nødvendig dokumentasjon til:
Direktøren, Betanien Hospital,
Bj.Bjørnsonsgate 6,
3722 Skien
Epost: terje.danielsen@betanienhospital.no    
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Betanien Hospital
Kontaktpersoner
Navn: Nina Holst
Tittel: Avd. overlege
Telefon: 35 90 07 00
Navn: Karina Berg
Tittel: Overlege
Telefon: 35 90 07 00
Søknad
Søknad sendes: Direktøren, Betanien Hospital
Bj.Bjørnsonsgate 6
3722 SKIEN

Send søknad på mail
Arbeidssted
Bj.Bjørnsonsgate 6
3722 SKIEN