Ved Betanien Hospital, Skien er det ledig 1 års vikariat for overlege innen øyesykdommer. Tiltredelse etter nærmere avtale.
 
Sykehuset er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst RHF og ivaretar tilbudet til øyepasienter for Telemark. Øyeavdelingen har i dag 10 legestillinger. I 2020 hadde avdelingen ca. 13.500 polikliniske konsultasjoner og ca. 160 innlagte pasienter.
 
Vi kan love deg en avdelingen med et godt arbeidsmiljø og mange faglige utfordringer,
 
Sykehuset er en privat, ideell stiftelse og har i tillegg til øyeavdeling en revmatologisk og en ortopedisk avdeling. Sykehuset har total 160 ansatte. Avdelingen har et meget godt samarbeid med de lokale avtalespesialistene i øyesykdommer.
 
Nærmere opplysninger om stillingen ved avd.overlege Nina Holst, eller overlege Karina Berg
tlf. 35 90 07 00.
 
Søknadsfrist 12.01.22
 
Søknad sendes, vedlagt nødvendig dokumentasjon til:
Direktøren, Betanien Hospital,
Bj.Bjørnsonsgate 6, 3722 Skien, Norge
Epost: terje.danielsen@betanienhospital.no 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Betanien Hospital
Kontaktpersoner
Navn: Nina Holst
Tittel: Avd. overlege
Telefon: 35 90 07 00
Navn: Karina Berg
Tittel: Overlege
Telefon: 35 90 07 00
Søknad
Søknad sendes: Direktøren, Betanien Hospital
Bj.Bjørnsonsgate 6
3722 SKIEN

Send søknad på mail
Arbeidssted
Bj.Bjørnsonsgate 6
3722 SKIEN