Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fast stilling som overlege for spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi ved Seksjon for gastrokirurgi, Ullevål.
Startdato 1.mars 2022, eller etter avtale med seksjonsleder Tom Glomsaker.

Avdeling for gastro- og barnekirurgi (AGK) ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) er landets største spesialavdeling innen gastroenterologisk kirurgi. Vi har drift på fire lokalisasjoner: 

Radiumhospitalet: Onkologisk bekkenkirurgi med lokalavansert rectumcancer, CRS-HIPEC- og sarcom behandling.

Rikshospitalet: Lever-, pankreas- og galleveiskirurgi.

Aker: Fedmekirurgi. Dagkirurgi.

Ullevål: Kolorektal-, øvre gastrointestinal-, øyeblikkelig hjelp og traumekirurgi.

Barnekirurgisk seksjon har drift på Rikshospitalet og Ullevål.

Seksjon for gastrokirurgi, Ullevål har 22 overlegestillinger, hvorav 2 er kombinert med professorat. Det er et aktivt forskningsmiljø innen både basal og klinisk forskning. Vi har 25 stillinger for LIS i gastroenterologisk kirurgi /generell kirurgi.

Enhet for øvre gastrokirurgi behandler pasienter på lokal- og regionsnivå med benigne og maligne sykdommer i øvre gastrointestinaltractus. I tillegg inngår noen av seksjonens leger i drift av fedmekirurgi på Aker sykehus og i den dagkirurgiske virksomheten på Aker.

Kolorektalenheten har stor elektiv virksomhet innen malign kolorektal kirurgi, IBD, anoproktologi og abdominal fistelproblematikk.

Seksjonens overleger inngår i eget bakvaktsjikt og for noens del også i traumatologi. Begge enheter har stor dagkirurgisk, poliklinisk og endoskopisk aktivitet.

Søknad sendes elektronisk i Webcruiter.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
  • Arbeidsoppgaver avtales i henhold til søkerens kvalifikasjoner og behov i avdelingen. De vil hovedsakelig være knyttet opp mot øvre gastrointestinal kirurgi, men søkers kvalifikasjoner og interesser vil være avgjørende for endelig avtale om arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene er 100% i AGK.
  • Til stillingen er det ønsket å knytte et fagansvar for definerte pasientgrupper.
  • Søker må være innstilt på å arbeide ved flere lokaliteter og være villig til å delta i undervisning og veiledning av medisinstudenter og LIS.
Kvalifikasjoner
  • Søker må være godkjent norsk spesialist i relevant spesialitet. Om søker mangler noen måneder på formell godkjenning, men ellers finnes kvalifisert for stillingen, vil konstituering være mulig inntil formell godkjenning foreligger.
  • Det kreves tilstrekkelig kirurgisk kompetanse og dokumentert interesse for fagområdet, samt interesse for forskningsprosjekter innenfor avdelingens satsningsområde. Det forventes generell interesse for forskning og forskningskompetanse vektlegges.
Personlige egenskaper
  • Det vil legges stor vekt på søkerens personlige egnethet og samarbeidsevner, inkludert empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og medarbeidere.
Vi tilbyr
  • Vi tilbyr spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med dedikerte og kvalifiserte kolleger ved et universitetssykehus med store faglige ressurser. Avdelingen har som intensjon å skape et stadig bedre kompetansehevende faglig miljø - også ved aktuelle nytilsettinger.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
  • Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade-, gruppeliv- og tjenestereiseforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Seksjon for gastrokirurgi Ullevål
Kontaktperson
Navn: Tom Glomsaker
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 482 50 264
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO