Kort om arbeidsgiver

Vi har et overlegevikariat i radiologi ledig fra 01.02.22 tom. 31.10.2022 med mulighet for forlengelse ved Seksjon for onkologisk og abdominal radiologi, Avdeling for radiologi Ullevål/Aker.   

Seksjonen tilbyr et stort spekter av øyeblikkelig-hjelpsundersøkelser og non-vaskulære intervensjoner ved akutte og kroniske abdominale tilstander. Vi har ansvar for radiologisk primærutredning av gastrointestinal og urogenital kreft samt oppfølging og respons av behandlingen. Per i dag har vi to aktive vaktlag på Ullevål for abdominal diagnostikk og non-vaskulær intervensjon. Vi er 24 overleger på Ullevål og 3 overleger på Aker (uroradiologi). Seksjonen har et aktivt forskningsmiljø med per nå fire PhD-kandidater som veiledes av egne postdoc overleger.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal primært dekke vikariat for non-vaskulær intervensjon som også innebærer mye onko-abdominal diagnostikk. Vi vil i noen grad kunne tilpasse oppstarten av vikariatet etter behov. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i radiologi eller siste år i LIS utdanning
 • Det er ønskelig med erfaring i og stor interesse for abdominal intervensjon i akuttradiologi og onkologisk radiologi innen alle modaliteter
 • I tillegg bør man ha god kunnskap og erfaring innen abdominal CT, UL og i noen grad innen MR
 • Undervisningsvillig
 • Engasjert i faget

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig på faget og videreutvikling
 • Evne til å raskt omstille seg til nye arbeidsoppgaver og å kunne jobbe effektivt
 • Kommunikativ
 • God samarbeidsevne med kollegaer og klinikere
 • Du tåler et høyt arbeidstempo i perioder

Vi tilbyr

 • Hyggelige kollegaer med høy kompetanse i abdominal radiologi og nonvaskulær intervensjon
 • Mulighet for forskning og utvikling av prosedyrer
 • Meget dynamisk miljø  
 • Deltagelse i MDT møter
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Johann Baptist Dormagen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47709097
Arbeidssted
Seksjon for onkologisk og abdominal radiologi, Ullevål
Ullevål
0450 Oslo