Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 121 fastlegehjemler fordelt på 34 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. Det lyses nå ut ledige fastlegehjemler i næring ved legesentrene Tjensvoll, Vågsmyra og Forus

Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis, må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, og at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Hjemlene har gjenkjøpsgaranti med grense opp til 800 000 kroner eller 95% av praksisverdi. Det ytes og et oppstartstilskudd for nye hjemmelshavere.
Kommunen delfinansierer eksisterende tilskuddsordninger sentralt for leger i spesialisering allmennmedisin gjennom ALIS- prosjektet. Tilskudd til utdanningsaktiviteter og veiledning opp til 300 000 kroner pr år, kan dekkes.

Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.
Legevaktstilplikting:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling av sted skjer først og fremst etter behov, så preferanse. Rotasjon er på gjennomsnittlig 2-3 vakter pr måned

Da dette er en fellesutlysning oppfordrer vi sterkt søkere å kontakte respektive sentre på forhånd. Det er ønskelig at du som søker skriver preferanser i forhold til  de ulike hjemlene.

Arbeidsoppgaver

Forus legesenter:

Hjemmel med 1300 listeplasser ledig fra 1.juni 2022
Forus legesenter er plassert på Gausel og har i dag 3 fastlegehjemler.  Legesenteret har sameie med tannlegekontor, fysioterapeut og p.t. en fotterapeut. Det er tilknyttet 3 helsesekretærer til legesenteret. Senteret ligger naturskjønt til og har gode parkeringsmuligheter.
Lokalene ble pusset opp høsten 2021, og for den som ønsker det er det mulig å overta som deleier av lokalene. Legesenteret er velutstyrt .
Journalsystem : Infodoc Plenario.   
Kontakt;  Hjemmelshaver og daglig leder Bård Moe, tlf 909 60 993 

Tjensvoll legesenter: 
Delehjemmel med 550 listeplasser ledig fra 1.april.2022
Tjensvoll legesenter ligger sentralt på Madla og har i dag 3 fastlegehjemler.  Legesenteret har tilsatt 2,2 årsverk hjelpepersonell hvorav 1 er sykepleier i full stilling. Det er tilknyttet lab med EKG og spirometri. Senteret har tilgang til parkering, og kort avstand til kollektivtilbud.
Journalsystem. CGM
Kontakt daglig leder; Anne Hegelstad - Bielak tlf: 51556164 eller hjemmelshaver Jan Giljebrekke tlf: 407 62 774

Vågsmyra legesenter:
Hjemmel med 1100 listeplasser ledig fra 1.mai.2022
Vågsmyra legesenter ligger sentralt på Hinna, med gode kollektivforbindelser, og har i dag 3 fastlegehjemler og LIS1
Det er tilknyttet et stabilt og godt kvalifisert personale . Legesenter er utstyrt  med EKG, 24 timers BT, spirometri, tonometri, audiometri, ultralyd og tympanometri
Det er utarbeidet gode interne rutiner for undervisning og fagutvikling. 
Journalsystem: webmed
Kontakt daglig leder; Vegard Aase tlf:  eller 970 72 018 hjemmelshaver Kristina Iden tlf: 951 08 932
 
 Kvalifikasjoner 

Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 

Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Avdeling for samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Arbeidssted
Olav kyrresgt.23
4005 STAVANGER
Søk på stillingen