Kort om arbeidsgiver
Skien kommune har ca. 56 000 innbyggere med 45 fastlegeavtaler fordelt på 11 legekontor.
Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør 3-4 vakter pr.mnd.
Kommunale oppgaver må påregnes i tråd med gjeldende avtaler.
Overtakelse etter gjeldende avtaleverk ASA 4310.

Arbeidsoppgaver

Ledig fastlegehjemmel ved Bergsland legesenter fra 14.02.22.

Bergsland legesenter er et veldrevet fastlegesenter, der det jobber 3 leger i selvstendig næringsdrift, hvorav 2 av leger er spesialister i allmennmedisin. Kontoret ligger sentralt i Skien, med gangavstand til togstasjonen. Legesenteret har ansatt 3 erfarne og hyggelige helsesekretærer (260% i årsverk). Legesenteret har lyse og trivelige lyse lokaler der flere rom er nyoppusset. Det er god plass til parkering. Kontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium. Det benyttes System X journalsystem, og det er mulighet for hjemmekontor via Norsk Helsenett.


Listestørrelse: 1000 pasienter. 

Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene. Det tilbys ALIS avtale for fastleger i næringsdrift, og kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Det gis økonomisk støtte til kurs, fravær fra praksis og veiledning for inntil 300 000 kr/år. 

Kvalifikasjoner

Som et ekstra rekrutteringstiltak tilbyr Skien kommune 8.2 avtale etter ASA 4310 med et ekstra kommunalt driftstilskudd i tillegg til ordinært basistilskudd. Varighet for dette rekrutteringstiltaket er i inntil 2 år.


Søker må ha norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.


Det er mulighet for å starte opp med et vikariat i stillingen.
Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør ca. 2 vakter per måned.
Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.


Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med gjeldene avtaleverk.

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Espen Gjærum
Tittel: Fastlege Bergsland
Telefon: 90147931
E-post: espen.gjaerum@gmail.com
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege kliniske tjenester
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Arbeidssted
Helse og velferd, Skien kommune
Alexander Kiellands gate 24
3716 Skien