Kort om arbeidsgiver
Helsehuset søker lege 

Arbeidsoppgaver
 • Kommunal legestilling med varierte allmennmedisinske oppgaver
 • Hovedarbeidsplassen vil være i Helsehuset som innehar bl.a helsestasjon  (0-5 år, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom), sykehjem, korttids- og langtidsavdeling og kommunale akutte døgnplasser
 • Arbeidssted vil også være på sykehjemmene som andre steder i kommunen og eventuelt skolene ved arbeid i skolehelsetjenesten
 • Du vil få hovedansvar for en eller flere avdelinger
 • Legene har også ansvar for allmennlegetjenester til nyankomne flyktninger fram til de får tildelt fastlege
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen i samsvar med utvikling av kommunens tildelte oppgaver.
 • Helsehuset innehar også Elverum interkommunale legevakt og det er mulig å ta legevakter utenom kontortid for de som ønsker det, men det er ikke pålagt.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Du må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering eller ønske å starte spesialisering       
 • Erfaring fra og interesse for alle former for kommunalt allmennlegearbeid
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper         
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet som lege for pasientene og kollega
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som lege
 • Evne til å jobbe strukturert  og selvstendig
 • Fleksibilitet og positiv
 • Gode samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt
 • Ha egenskaper og ønsker om å bidra til utvikling av kommunalt legearbeid
Vi tilbyr
 • Fast ansettelse som kommunal lege
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk
 • Offentlig pensjonsordning
 • Ikke vakter
 • Kommunen er registrert som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og har veiledning og internundervisning for leger i spesialisering
 • Mulighet til å møte mange ulike pasientgrupper og utfordringer
 • Et godt faglig fellesskap
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktperson
Navn: Jon Iver Fougner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: jon.iver.fougner@elverum.kommune.no
E-post: 902 19 873
Arbeidssted
Kirkevegen 47
2409 ELVERUM