Kort om arbeidsgiver

Det lyses ut 2  vikariater som LIS 1 ved Medisin øvre Telemark fra d.d til og med medio mars 2022

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av søkerne som foreligger.

Avdelingen har 26 senger i felles sengepost og i tillegg tekniske senger i felles overvåkingsavdeling.
Velutstyrt medisinsk poliklinikk med cytostatika poliklinikk og dialyseenhet.
Sykehuset Telemark Notodden er lokalsykehus for kommunene i Midt-, og Vest-Telemark med et befolkningsgrunnlag på ca. 44 000.
Sykehuset har 24/7 akuttberedskap i kirurgi, ortopedi, indremedisin, psykiatri, anestesi/intensiv, radiologi og laboratoriefag. Dagtilbud i gynekologi.

Arbeidsoppgaver

 • Generell indremedisin
 • Vaktarbeid, sengepost, inklusiv intensiv/overvåkingsenhet
 • Aktiv deltakelse i avdelingens internundervisning  

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Avdelingen har et aktivt og engasjert fagmiljø
 • Samtlige overlegestillinger ved medisinsk avdeling er besatt av spesialister i generell indremedisin. I overlegestaben er det grenspesialister i hjertesykdommer, nyresykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer og hematologi. To av overlegene ved medisinsk avdeling har doktorgrad.
 • Egen veileder
 • Fordypningsdager
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Ragnhild Kasin
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91773454
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk leger Notodden, Sykehuset Telemark HF
Henrik Wergelandsgate 9
3675 Notodden