Kort om arbeidsgiver
Sande bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Sande sentrum. Bo- og behandlingssenteret har 57 plasser fordelt på korttid og langtid. Sykehjemmet er ett av tre sykehjem i kommunen og satser spesielt på demensomsorg, vi har 2 skjermede og 2 forsterkede skjermete enheter. Bo- og behandlingssenteret er delt opp i små og oversiktlige avdelinger.

Vi er fremtidsrettet med høy fokus på pasientsikkerhet og fagutvikling samtidig som vi har stort fokus på våre beboernes livskvalitet.
Vikariat som tilsynslege er fra 3. januar – 31. juli 2022. Arbeidsdagene er fordelt med hel dag på onsdag og fredag og en halv dag på torsdag.

Stillingen kan evt. ved ønske kombineres med et vikariat i legesenter i deler av perioden.

Viktigste arbeidsoppgaver:
 • Medisinsk oppfølging av våre beboere.
 • Samarbeid med andre faggrupper og pårørende.
 • Veilede ansatte i forhold til medisinsk faglige utfordringer
Krav til kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som lege
 • Interesse for geriatri og sykehjemsmedisin
 • God digital kompetanse
Det er ønskelig at du har:
 • Erfaring fra sykehjem innen geriatri / demens
Personlige egenskaper:
 • Du er strukturert og løsningsorientert
 • Du er nytenkende og handlekraftig
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig
 Vi tilbyr:
 • Fokus på faglig utvikling
 • Godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Aktiv bruk av 10-faktor medarbeiderundersøkelse
 • Vi har god personalpolitikk og er fleksible på ferie avvikling
 • Er godt rustet med nytt medisinsk utstyr
Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Gyldig politiattest må kunne fremlegges.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Holmestrand kommune
Kontaktperson
Navn: Susanne Wollasch
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 99474970
Arbeidssted
Jernbanegata 25
3070 SANDE I VESTFOLD
Søk på stillingen