Kort om arbeidsgiver

Til å bidra med å utvikle vår flotte avdeling og være en sentral del av klinikklederteamet søker vi avdelingsleder for Medisinsk avdeling Narvik, UNN HF.

Medisinsk klinikk har hovedvirksomheter i Tromsø, Harstad og Narvik. Medisinsk klinikk inkluderer Medisinsk avdeling Narvik, Avdeling for fordøyelses- og nyremedisin, Avdeling for blod- og, infeksjonssykdommer, geriatri og hormonsykdommer, Avdeling for mikrobiologi og smittevern og Medisinsk avdeling Harstad.

UNN Narvik er en spennende arbeidsplass med medisinsk 24/7-beredskap innen indremedisin, kirurgi, og gynekologi. Sykehuset har også fullverdig intensivavdeling, ortopedisk virksomhet, fødeavdeling samt samlokalisert akuttmottak og kommunal legevakt. Psykisk helse- og rusklinikken har betydelig virksomhet i Narvik. For tiden foregår det forberedelser til nye UNN Narvik som skal ferdigstilles i 2023/2024.

Medisinsk avdeling Narvik har lokalsykehusfunksjon og behandler primært pasienter innen hjerte-, lunge-, infeksjons-, fordøyelses-, og nyremedisin, samt slag-, geriatriske- barne- og palliasjonspasienter. Avdelingen består av sengepostene Medisin A og Medisin B, dialyseenhet og medisinsk kontortjeneste. I tillegg drives poliklinisk virksomhet med samarbeidende klinikk. Avdelingen har dedikerte ansatte med stort engasjement for pasientene.

Avdelingsleder for Medisinsk avdeling Narvik er en spennende stilling der en er med å videreutvikle lokalsykehusfunksjonen, jobber på tvers med samarbeidende instanser både internt og eksternt, og aktivt er med å videreutvikle fagfeltene avdelingen har hovedansvar for i Narvik.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle avdelingen i samarbeid med avdelingslederteamet
 • Helhetlig drifts- og resultatansvar for avdelingen. Levere de tjenester som avdelingen er pålagt i henhold til oppdrag, budsjett, krav til faglighet og kvalitet
 • Utøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved avdelingen, som blant annet omfatter samhandling med tillitsvalgte og vernetjenesten, utvikling av godt arbeidsmiljø, rekruttering og oppfølging av sykefravær
 • Sikre at avdelingens oppdrag og målsetting innen pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell, samt opplæring av pasienter og pårørende blir nådd
 • Sørge for god samhandling internt, og eksternt som med kommunehelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre sykehus i regionen
 • Bidra i videreutviklingen av Medisinsk klinikk sammen med klinikkledelsen
 • Dersom ny avdelingsleder ikke er autorisert lege, vil avdelingen få medisinskfaglig rådgiver

Kvalifikasjoner

 • Høyere helsefaglig utdanning, og erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med lederutdanning og/eller -erfaring
 • Ønskelig med forskningserfaring og -kompetanse
 • Ønskelig med god forståelse og kompetanse på programvarene som brukes i virksomheten

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet, strukturert og resultatorientert
 • Motivator og pådriver for gjennom sine medarbeidere nå avdelingens mål
 • Kunne initiere, lede prosesser og gjennomføre endringer for å bidra til å utvikle både avdelingen og UNN Narvik
 • Jobber selvstendig, systematisk og målrettet

Vi tilbyr

 • Interessante og engasjerende faglige og ledelsesmessige arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for å jobbe med organisasjonsutvikling, endringsledelse og kvalitetsutvikling
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Gode interne og eksterne samarbeidsrelasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for lederutviklingsprogram
 • Lønn etter avtale

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: David Johansen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 91138076
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusveien 3
8516 Narvik