Kort om arbeidsgiver

Vil du jobbe i høyspesialisert fagmiljø i sommer?

Akuttpsykiatrisk avdeling gir øyeblikkelig-hjelp-tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, og vil etter en kort observasjons-/utredningsfase bli vurdert videreført til én av avdelingens fire fagdifferensierte enheter. Etter innkomst vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling.

Akuttpsykiatrisk avdeling lyser ut 8 sommerferievikariater i voksenpsykiatri. Vikariatene er ledig f.o.m. 20.06.2022 t.o.m. 28.08.2022, og vi søker tre leger uten turnus som kan kombinere dagstilling med forvakter og 5 medisinstudenter m/lisens som kan jobbe dagtid kl.08:00-16:00 på de fem sengepostene i avdelingen.

Søker du sommerjobb hos oss kan du få muligheten til å få en jobb hvor du får mange spennende utfordringer, mye erfaring og en
masse læring på kjøpet.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, utredning og behandling av pasienter med behov for akutt psykiatrisk helsehjelp
 • Journalskriving
 • Registreringer i DIPS og Metavision
 • Inngår i vaktordning på akuttpsykiatrisk seksjon, herunder tilsynsvirksomhet på somatiske avdelinger på OUS (leger uten turnus)

Kvalifikasjoner

 • Medisinstudent m/lisens  / lege uten turnus med autorisasjon
 • Vi søker engasjerte medarbeidere med erfaring fra og interesse for fagområdet
 • Må beherske skandinaviske språk
 • Må ha grunnleggende IKT-kompetanse
 • Ønskelig med kjennskap til pasientadministreringssystemet DIPS

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Morten Selle
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 22118656
Navn: Thorbjørn H. Sundin
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22118420
Arbeidssted
Avdeling for akuttpsykiatri voksen, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo