Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
Planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av rehabiliteringsprogrammene.
Undervisning og veiledning til deltakerne om generelle og spesielle forhold ved sykdommene.
Medisinskfaglig oppfølging av pasientene gjennom oppholdet (innkomstsamtaler, individuelle konsultasjoner, evt. medisinske tester, epikriser osv.)
Fagutvikling i samarbeid med øvrige leger og FoU-ansvarlig.
Bidra til medisinskfaglig kompetanseheving.
Delta i arbeid med pasientsikkerhet, kvalitet- og forbedringsarbeid.

Kvalifikasjoner
Lege med godkjenning som spesialist innen fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin eller allmennmedisin.
Gode evner til samarbeid og kommunikasjon.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Generell god datakompetanse.

Personlige egenskaper
Vi søker deg som har evne og lyst til å jobbe i tverrfaglig team og som kan bidra til utvikling av faget og klinikken som helhet. Gode samarbeidsevner vektlegges. Erfaring med kognitiv terapi er ønskelig. 

Vi tilbyr
Et svært stabilt og godt arbeidsmiljø med dedikerte og kompetente medarbeidere med ulik fagbakgrunn. En variert arbeidshverdag med stor grad av selvbestemmelse. Utviklingsmuligheter i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø. Det utredes muligheter for deltakelse i spesialisering innen fysikalsk medisin.
Gode pensjons- og forsikringsordninger. Individuell lønnsavtale, arbeid kun på dagtid og ingen vaktordning. Gratis tilgang til treningsfasiliteter
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare Røros
Spesialisert rehabilitering
Kontaktperson
Navn: Mary Anne Bakos
Tittel: Daglig leder
Telefon: 90122718
E-post: mary.anne.bakos@unicare.no
Søknad
Søknad merkes: Legespesialist Unicare Røros
Send søknad på mail
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Unicare Røros
Øverhagaen 15
7374 RØROS