Kort om arbeidsgiver
De rådgivende overlegene i  NAV Øst-Viken er organisert i avdelingen Arbeid og Helse. Vi søker nå etter en ny rådgivende overlege i 100% stilling da en av våre ansatte om ikke så lenge går av med pensjon. Vi er pr. idag   til sammen 13 rådgivende overleger, inkludert koordinerende rådgivende overlege. Vi har ulike spesialiteter og erfaringsbakgrunn. Noen er spesialister i allmennmedisin og har fastlegeerfaring, noen er spesialister i samfunnsmedisin og andre har erfaring fra bedriftshelsetjeneste og arbeidsmedisin. Vi har et godt kollegialt og faglig miljø. Vi har regelmessige samarbeidsmøter,  hovedsakelig nettbasert,  hvor vi drøfter ulike trygdemedisinske problemstillinger og holder oss faglig oppdatert. Den rådgivende overlegen  samarbeider  med andre faggrupper i Arbeid og Helse  som psykologer, spesialpedagoger, kognitiv terapeuter mv. Vi har en felles strategi for sammen å bidra til økt inkludering i arbeidslivet.  De rådgivende overlegene  har mulighet for  "hybrid arbeidshverdag" med noen dager med hjemmekontor , også etter Coronapandemien.  Den som ansettes får en fast portefølje av NAV-kontor, hvor legen skal dekke behovet for rådgivende legetjenester. Noe reisevirksomhet ut til NAV-kontorene må påregnes når vi går over fra nettbasert til  "hybrid arbeidshverdag", men mye løses gjennom  gode samhandlingsløsninger digitalt på Teams. 

Arbeidsoppgaver
De rådgivende overlegene understøtter med sin trygdemedisinske kompetanse Arbeids- og velferdsetatens virksomhetsstrategi. Vi er en integrert del av NAV sin virksomhet, i tråd med etatens mål, satsinger og prioriteringer. De rådgivende overlegene skal i tråd med dette ha fokus på muligheter for å delta i arbeidslivet til tross for sykdom.  
En viktig oppgave er rådgivning/avklaring av medisinsk dokumentasjon i enkeltsaker. Dette skjer ved drøfting med den enkelte veileder, eller i saksdrøftingsverksted, løsningsteam og lignende fora.  I tråd med at vi ønsker å bidra til inkludering, ønsker vi  komme tidlig inn i saker, med tanke på å finne muligheter til tross for sykdom.  Andre viktige oppgaver er intern kompetanseoverføring til veiledere, og å være en aktør inn mot helsevesenet med vekt på informasjons- og opplæringsarbeid. I  arbeidet med kompetanseoverføring internt og eksternt, er det muligheter for god samhandling med andre faggrupper i Arbeid og Helse hvor vi sammen kan gi  fagstøtte til NAV-kontorene.  Vi skal ha spesiell vekt på utvikling av  god samhandling med fastlegene. Hensikten er å fremme forståelse for trygdemedisin og vårt felles samfunnsansvar og oppgaver.     

Kvalifikasjoner
Du må ha:
 • utdanning som lege med gyldig autorisasjon uten begrensninger
 • bred klinisk erfaring, gjerne som fastlege eller erfaring fra annet relevant klinisk arbeid
 • trygdemedisinsk interesse, og det er bra hvis du også har erfaring fra arbeid relatert til dette (eksempelvis  fra NAV, bedriftshelsetjeneste, arbeidsmedisin eller hatt interesse for sykemeldingsarbeid som fastlege)
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 
Du bør:
 • ha pedagogiske evner og interesse/ erfaring med opplæring er en fordel
 • ha mulighet for noe reisevirksomhet innen Øst-Vikens område
 • være fleksibel med tanke på å kunne skifte/ bytte portefølje, dersom det skulle dukke opp behov for organisatoriske endringer
 • fortrinnsvis ha spesialistutdanning i en relevant spesialitet
 • være løsningsorientert

Personlige egenskaper
 • Samarbeidende
 • Ansvarsbevisst 
 • Selvstendig

Vi tilbyr
 • stilling som rådgivende overlege i kode 0207 ( ev. kode 0771  lege hvis ikke ferdig spesialist), kr 890 000 til 940 000. avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.  
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.
 • Et godt arbeidsmiljø med gode kolleger.
 • Interessante, utfordrende og avvekslende arbeidsoppgaver
Vitnemål fra utenlandske høyskoler/ universitet må være NOKUT - godkjent
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
NAV
Kontaktperson
Navn: Marit Elise Valen
Tittel: koordinerende rådgivende overlege
Telefon: 951 60 698
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Dronningens gate 1
1530 MOSS