Kort om arbeidsgiver

Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Vi har nå ledig 2 faste stillinger for lege i spesialisering psykiatri. Stillingene vil inngå i rotasjonsordningen i klinikken, slik at den enkelte kandidat får en helhet plan for hele spesialiseringsløpet. Vi tenker i utgangspunktet at kandidatene starter med tjeneste i voksenpsykiatrisk poliklinikk.

Poliklinikken består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming. Poliklinikken leverer også spesialisthelsetjenester til Ringerike Fengsel. Alle team har god spesialistdekning med både overlege og psykologspesialist. I tillegg ledes poliklinikken av seksjonsleder som er overlege og det er 3 kontorfaglige ressurser i 100 % stilling.

Avdelingen som helhet er lokalisert på 3 steder og i tillegg til poliklinikken på Ringerike, har vi Seksjon døgnbehandling med FACT på Røyse og en egen Seksjon for poliklinisk behandling med FACT på Ål. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen.

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.
Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen.  

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser
 • Akuttvurderinger og liasontjeneste
 • Deltakelse i avdelingens vaktordninger ved behov
 • Intern og ekstern undervisning og veiledning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fortrinnsvis gjennomført LIS 1 eller gammel turnustjeneste, men kandidater uten denne tjenesten kan vurderes
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Erfaring og/eller interesse for gruppebasert behandling
 • Interesse for tverrfaglig behandling og evne til teamarbeid
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Er aktivt kompetanseutviklingsmiljø
 • Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling
 • Utvidet arbeidstid og tjenesteplan etter avtale
 • Lønn og tjenesteplan, samt ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne van den Weghe
Tittel: Seksjonsleder poliklinikk
Telefon: 95808992
E-post: hweg@vestreviken.no
Navn: Thor Bjørnstad Lund
Tittel: Avdelingskonsulent
Telefon: 90415345
E-post: thlu@vestreviken.no
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Overlege
Telefon: 97154231
E-post: chreik@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ringerike DPS, Vestre Viken HF
Arnold Dybsjords vei 1
3511 Hønefoss
Søk på stillingen