Klinikk for bildediagnostikk har nå en ledig  fast overlegestilling i 100 % p.t. innen ortopedi. Ønsket oppstart mars 2022.

Klinikk for bildediagnostikk består av 4 avdelinger. Disse er avdeling for radiologi, radiografi, nukleærmedisin og medisinsk fysikk og avdeling for forskning og undervisning.
Klinikken har en stor og moderne utstyrspark. Vi har 6 MR-maskiner, 6 CT-maskiner, 7 ultralyd-laber, 3 gjennomlysningslaber og 3 avanserte intervensjonsradiologiske laber (bl.a. hybrid-stue). Klinikken har installert PET- CT og Norges første PET-MR. Vi installerte egen syklotron i 2018. Klinikken er fulldigitalisert med Sectra PACS/RIS. Klinikken har i dag 58 overlegestillinger og 17 Lis-stillinger.
Klinikk for bildediagnostikk har virksomhet ved St Olavs hospital på Øya i Trondheim, Orkdal, Røros, Oppdal og Fosen. Det er etablert en felles klinikk for bildediagnostikk, Trøndelag, mellom St. Olav og HNT.

Overlegene/ radiologene ved klinikken er pr. d.d. inndelt i ulike fagområder. Ved en eventuell intern rokkering, kan det bli ledig stilling innen et annet fagfelt. Bemerk gjerne i søknaden om det er annet fagområde du har interesse for. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide som radiolog i klinikken, for tiden ved seksjon for ortopedisk radiologi.
 • Hoveddelen av arbeidet vil være innen fagområdene ortopedisk og reumatologisk radiologi. Det forventes kunnskaper og interesse for hele bredden av fagfeltet. Alle modaliteter brukes.
 • Pasientkontakt med UL, UL/CT-veiledede intervensjoner må påregnes.
 • Samarbeid med klinikere og deltagelse i tverrfaglige møter.
 • Stillingen kan pålegges deltagelse i vakt-ordning, for tiden gjelder dette 22-delt generell bakvakt.
 • Radiologen kan pålegges undervisning og veiledning av studenter og spesialistkandidater.

Kvalifikasjoner

 • For stillingen gjelder at man kan omdisponeres til andre seksjoner dersom avdelingssjefen finner behov for det.
 • Erfaring fra forskning kan tillegges vekt.
 • Krav om norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i radiologi.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vektlegges.
 • Må beherske norsk eller nordisk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Høyt faglig nivå

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Åsmund Straum
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72573298
E-post: asmund.straum@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim