Kort om arbeidsgiver
Nittedal kommune trenger flere medarbeidere til enhet legetjenetester for å styrke kommunens medisinske og samfunnsmedisinske tilbud til befolkningen generelt og spesielt for smittevern/vaksinasjon knyttet til covid 19-pandemien.

Enheten ledes av kommuneoverlegen og omfatter miljørettet helsevern, smittevern, legevakt, samfunnsmedisin, kommunale lederoppgaver/sykehjem samt nå også det vesentlige av ressurser til TISK strategien, massevaksinering (covid-19/influensa) og luftveislegevakt.

Enheten er i dag organisert med 3 avdelinger (legvakt, smittevern/vaksinasjon/koroantelefon og vaksinasjon) samt at legene er organisert direkte under enhetsleder/kommuneoverlege. Det pågår flere spennende utviklingsprosjekter i kommunen. 

Leger til samfunnsmedisin, sykehjemsmedisin, legevakt/allmennmedisin, flyktninghelsetjeneste 
Kommunen trenger flere leger til å bidra i daglig håndtering  av ordinære kommunale legeoppgaver, pandemi/beredskapsoppgaver og utviklingsarbeid i kommunen.

Kommunen/enhet for legetjenster trenger flere leger til å dekke følgende oppgaver som kan kombineres på ulike vis.

Samfunnsmedisin /ass.kommuneoverleger som kan bidra med ordinære samfunnsmedisinske oppgaver og pandemi oppgaver/beredskapsvakt for smittevern og  medisinskfaglig arbeid inn mot vaksinasjon, samt ansvarlig lege på legevakten (ca 30%). Vikariat og engasjement minst 6 måneder med gode muligheter for forlengelse, eventuelt fast stilling i løpet av 2022 for 1-2 leger. Ledelse av smittevernteamet kan være aktuell tilleggsoppgave fra februar. Det kan også være aktuelt  å kombinere med noe HFU eller helsestasjonsarbeid eller noen av nedenforstående oppgaver.

Følgende legeoppgaver ønsket  også dekket snarest, gjerne kombinasjoner evt med samfunnsmedsin

Sykehjemslege; 50-100% vikariat med mulighet til forlengelse evt. noe fast stilling etterhvert. Stillingen vil være i tillegg til 2.2 årsverk som idag er besatt med 2 faste sykehjemsoverleger og en deltidsvikar. Kommunen har to sykehjem med mange langtidsplasser og en kortidsavdeling. Godt arbeidsmiljø og spennede medisinskfaglige oppgaver.

Kommunalt ansatt fastlege , 1-2  heltid/deltidstillinger- i legevaktens lokaler på dagtid. Stillingene er også tiltenkt ansvar for flyktningehelsetjenesten (ca.10% varierende gjennom året) og legetjenester til omsorgsbolig (20%). Fastlegepraksisen er planlagt inn i større lokaler i kommunes helsehuset som er under prosjektering.

Medisinskfaglig ansvarlig lege for legevakten (ca 30%) ,nevnt under samfunnsmedisin, kan også kombineres med en av de mer kliniske oppgavene.

Oppgi hvilke oppgaver/stillinger som ønskes i søknaden. Vi legger stor vekt på å videreutvikle et godt sammensatt legeteam.
Ansettelse snarest og senest i februar/mars. 

Kvalifikasjoner
  • Erfaring fra samfunnsmedisin og/eller allmenmedisin, indremdeisin , psykiatri, geriatri eller andre relevante fagomåder er en stor fordel
  • Erfaring  fra kommunehelsetjeneste og/eller Nittedal kommune en fordel
  • For lege som skal ha det medisinske ansvaret for legevakten vil kompetanse på legevaktsmedisin være en stor fordel
  • Gode norsk og engelsk kunnskaper er et krav, andre språkkunnskaper er en fordel
Personlige egenskaper
  • Vi ønsker oss engasjerte , positive og fleksible medarbeidere som trives både med selvstendig arbeid og teamarbeid 
  • Faglig interesse og nysgjerrighet
  • Personlig egnethet vil bli tillagt  mye vekt
Vi tilbyr
Gode arbeidsbetingelser, lønn etter avtale og  god beredskapsvaktordning ved deltagelse i ektraordinært samfunnsmedisinsk arbeid knyttet til pandemien/krisehåndtering.
Mulighet for å være med og styrke og utvikle helsetjenstene  i en spennende, sentralt beliggende kommune i vekst, med stort behov for økte legetjenester.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Nittedal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Irene Teslo
Tittel: Kommuneoverlege/enhetsleder
Telefon: 918 31 941
E-post: irene.teslo@nittedal.kommune.no
Navn: Anne-Cathrin Eldhuset
Tittel: Avdelingsleder legevakt
Telefon: 98901152
Navn: Karianne Reese Larsen
Tittel: Sykehjemsoverlege/tillitsvalgt DNLF
Telefon: 99545736
E-post: karianne.reese.larsen@nittedal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Rådhusveien 1
1482 NITTEDAL