Kort om arbeidsgiver

Psykiatrisk avdeling søker lege i spesialisering. Tiltredelse 1. februar 2022 eller etter avtale.

Psykiatrisk avdeling flyttet inn i nye Sykehuset Østfold, Kalnes i 2015. Avdelingen har 9 døgnseksjoner med 91 sengeplasser samt voksenhabiliteringstjenesten. Sykehuset har samlokalisert somatikk og psykiatri.

LIS inngår i fast utdanningsstilling og vil rotere mellom de ulike seksjonene ut fra utdanningsbehov, driftsmessige forhold og personlige ønsker. Sykehuset, inkludert somatikk, er samlet sett godkjent for hele spesialistutdanningen. Ved ansettelse vil det samtidig avtales hvilket DPS lege i spesialisering skal tjenestegjøre ved. DPS døgnavdelinger er etablert i Moss, Halden og Fredrikstad, mens det er poliklinikker i Sarpsborg, Halden, Moss, Fredrikstad og Mysen/Askim.

Vi søker også medisinerstudenter med lisens som ønsker å arbeide sommeren 2022. Medisinerstudenter vil arbeide i seksjonene og inngå i vaktturnus. Vi søker studenter for perioden 20.06. - 21.08.2022. Studenter som kan arbeide deler av perioden oppfordres også til å søke.
 

Arbeidsoppgaver

 • I seksjonene vil LIS få ansvar for pasientbehandling med veiledning fra overlege
 • Seksjonene er funksjonsinndelte innenfor områdene psykose, alderspsykiatri, sikkerhetspsykiatri, affektive lidelser, psykiatrisk akuttmottak, utredning og førstegangspsykose
 • Avdelingen har TIPS-team og følger pakkeforløpene
 • Lis inngår i vakttjeneste etter oppsatt turnusplan
 • Liaisontjeneste i somatiske avdelinger 

Kvalifikasjoner

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon
 • Medisinerstudent med norsk lisens
 • Personlig egnethet  

Vi tilbyr

 • En time ukentlig klinisk veiledning
 • Psykoterapiveiledning
 • Veiledning i kognitiv terapi
 • Obligatoriske kurs
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Knut-Erik Hymer
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 036
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum