Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til pasienter med alvorlig rusproblematikk i Agder.

Vi har ledig 3 x 100 % st. fast for lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. 

Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 2 poliklinikker organisert i ulike team, 1 ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 220 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.

ARA er godkjent som utdanningsinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin samt som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering (LIS) i psykiatri med inntil 2 år fordypning. ARA har søkt om godkjenning som utdanningsinstitusjon og tilbyr et fullt spesialiseringsløp for leger i denne spesialiseringen. I LIS-løpet må man påberegne å tjenestegjøre i hele ARA for å dekke læringsmålene. Vi har avgiftningsenhet og poliklinikk i Kristiansand og Arendal. Øvrige døgnenheter og administrasjon ligger i Kristiansand.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.

Avdelingen har også ledig vikariat for turnus venter/lege med lisens. 

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling av voksne og unge med avhengighetslidelse og komorbiditet i poliklinikk og døgnbehandling.
 • Selvstendig arbeid under veiledning i et tverrfaglig team.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS 1.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Interesse for utredning, behandling og forskning i rusfeltet.
 • Selvstendighet.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Lærevillig og respektfull.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende.

Vi tilbyr

 • Deltakelse på obligatoriske og valgfrie kurs i spesialiteten.
 • Sømløs rotasjon mellom ulike enheter i ARA og obligatorisk tjeneste i psykiatri.
 • Internundervisning og veiledning.
 • LIS i rusmedisin går p.t. ikke i vakt. 
 • Et godt arbeidsmiljø i stadig utvikling.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Elena Bentley
Tittel: Overlege
Telefon: 38 13 26 46
Navn: Rita Rosfjord
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 976 83 551
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Vilde Follesø Engervik
Tittel: LIS
Telefon: 38132670
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling rus og avhengighetsbehandling, Kristiansand/Arendal
Kongsgård alle 71
4632 Kristiansand