Vi søker nå etter en avdelingsleder til en spennende og sentral lederstilling

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. Klinikken dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status. Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: Nyfødtintensiv, Barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, Poliklinikk for barn og ungdom, Habilitering av barn og unge, Barn og unges psykiske helse og Avdeling for leger.
Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med øvre aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.

Poliklinikk for barn og ungdom har ansvar for utredning, oppfølging og kontroller for barn og ungdom innen alle medisinske diagnoser. Det er poliklinisk aktivitet både på Nordbyhagen og Kongsvinger.  Hos oss vil du jobbe i et tverrfaglig kompetansemiljø. Avdelingen har 22 ansatte; spesialsykepleiere, sykepleiere og ernæringsfysiologer, og et tett samarbeid med avdeling leger og kontor. Legene og kontortjenesten er organisert i egen avdeling, som gjennom matrise gir administrative, legefaglig- og medisinske tjenester til andre avdelinger.
 
Vi søker etter en leder som kan være med på å videreutvikle Barne– og ungdomsklinikkens poliklinikk. Som har erfaring, faglig kompetanse og engasjement innen pediatri, interesse og erfaring innen god pasientflyt, bemanningsplanlegging, ledelse, og som vil bidra til godt tverrfaglig arbeid og helhetstenkning i Barne– og ungdomsklinikken. Vedkommende må samarbeide tett med alle ledere i klinikken, også på tvers i sykehuset. Det forventes et tett og systematisk samarbeid med avdeling leger om turnus og bemanningsplanlegging, samt om faglig kvalitet og håndtering av ventelister. Arbeid med å ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsprosesser, i tett samarbeid med brukere og ansatte vil prioriteres fremover.
 
Avdelingsleder vil ha ansvar for å sikre en god og effektiv tjeneste, og bidra aktivt til å videreutvikling av fremtidens poliklinikk. For å lykkes med dette ønsker vi en leder som har erfaring med god planlegging av poliklinisk drift, gode samarbeidsevner, evne til god involvering av ansatte og brukere som bla ungdomsrådet. Vedkommende vi søker har også interesse for tjenesteutvikling og jobber systematisk med forbedringsarbeid.

 Alle søkere må søke elektronisk.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og videreutvikling av barnepoliklinikken
 • Bidra til kvalitet-, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • Legge til rette for et motiverende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Ansvar for virksomhetsplan, faglig profil og kompetanseutvikling
 • Bygge kultur for kunnskapsutvikling og initiere forbedring
 • Bidra til godt tverrfaglig miljø
 • Tilrettelegge for og stimulere til fagutvikling - og forskning innenfor alle fagområdene 
 • Økonomi-, personal, fag- og resultatansvar.
 • Avdelingsleder rapporterer til klinikkdirektør og er medlem av klinikkens ledergruppe
 • Gjennomføre og implementere mål- og strategiarbeid
 • Arbeidsmiljø, HMS og medarbeideroppfølging

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning (eks. medisin / sykepleie)
 • Erfaring fra poliklinisk drift er en fordel
 • God kjennskap til sykehus, fagmiljø innenfor barne- og ungdomsmedisin
 • Lederutdanning og / eller dokumentert ledererfaring med gode resultater
 • Erfaring med forbedringsarbeid, organisasjonsutvikling og omstillingsarbeid
 • Forskningsinteresse/kompetanse vil bli vektlagt
 • Godt nettverk i fagmiljøene nasjonalt
 • Klinisk arbeid etter avtale  

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon både innad i egen avdeling, klinikk og med andre samarbeidspartnere i og utenfor sykehuset
 • Evne til strategisk tenkning
 • Målrettet, resultatorientert og med stor gjennomføringsevne
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide systematisk
 • Engasjert, fleksibel, løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer i et kreativt miljø
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Kirsten Haugland
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 926 64 081
E-post: kirsten.haugland@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk for barn og ungdom
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen