Kort om arbeidsgiver
Det er ledig deleliste ved Råholt legesenter i Eidsvoll. Råholt legesenter er et privatdrevet legesenter med fire fastlegehjemler. Senteret holder til i tiltalende lokaler, sentralt på Råholt.
En av fastlegene ved senteret ønsker å dele sin pasientliste 50%/50%. Fullstendig overtakelse av listen vil være aktuelt i løpet av 2023. Listen har i dag 1200 pasienter, men det er mulighet for å øke antallet. Råholt legesenter er et veletablert legesenter med ordnet økonomi og god inntjening.

Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege i h.h. til ASA 4310 pkt.5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap.

Søker må angi i søknaden hvilke oppstarttidspunkt som er aktuelt.


Arbeidsoppgaver
  • Fastlegeoppgaver i tråd med gjeldene avtaleverk
  • Pliktig deltagelse i kommunens legevaktsordning (kommunal legevakt for Eidsvoll og Hurdal samlokalisert med sykehjemmet)
  • Andre kommunale oppgaver kan pålegges med inntil 20%

Kvalifikasjoner
  • Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
  • Søkere med fastlegeerfaring eller annen relevant erfaring fra kommunale tjenester vil bli foretrukket.
  • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper, tilsvarende nivå B. Gjelder ikke skandinaviske søkere

Personlige egenskaper
  • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
  • Evne til god kommunikasjon og gode samarbeidsevner
  • Bidra til utvikling av det kommunale tjenestetilbudet Personlig egnethet vektlegges
 
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". 

Vitnemål og attester ønskes lagt inn som vedlegg i rekrutteringsverktøyet. Det skal oppgis tre referanser med navn, tittel, tilknytning og mobilnummer (ikke eldre referanser enn fem år).

Ønsker ikke kontakt med bemanningsbyråer eller rekrutteringsfirmaer.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Kontaktpersoner
Navn: Carl Magnus Jensen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 411 91 855
Navn: Marte Hoel
Tittel: assisterende rådmann
Telefon: 924 34 066
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Råholt legesenter
Gladbakkvegen 1
2070 RÅHOLT
Søk på stillingen