Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Vi har ledig 100% stilling som tilsynslege ved Korttidsavdelingen på Vestvågøy sykehjem og kommunal akutt døgnenhet (KAD).

Arbeids- og ansvarsområde
Lege på dagtid. Det er en faglig utfordrende og utviklende jobb i skjæringspunktet allmennmedisin, spesialisthelsetjeneste og kommunale omsorgstjenester.
KAD er et interkommunalt samarbeid og underlagt den interkommunale legevakten i Vest-lofoten. Avdelingen har 3 sengeplasser.
Korttidsavdelingen tar hånd om pasienter utskrevet fra sykehus, eller fra kommunehelsetjenesten, ofte med avansert behandlingsbehov som ikke kan ivaretas i pasientens eget hjem. Avdelingen har 15 sengeplasser, hvorav 2 er avlastningsplasser.
Både på KAD og Korttidsavdelingen vil du samarbeide tett med faglig dyktige sykepleiere. På Korttidsavdelingen er det et også et godt etablert tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, hverdagsrehabliterings-team og palliativt team.
Avdelingene ligger i umiddelbar nærhet til hverandre og i tilknytning til Nordlandssykehuset, Lofoten.

Kvalifikasjonskrav
Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske norsk muntlig og skriftlig. Vi søker primært erfaren allmennlege, institusjonslege eller sykehuslege som evner å utvikle en god tjeneste videre. Jobben egner seg også for faglig dyktig og motivert yngre lege. Det vil i så fall etableres en veilederkontakt.

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner.
Er strukturert og kan arbeide i tråd med kommunens overordnede planer.
Beherske norsk skriftlig og muntlig.
Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby
Gode lønnsvilkår.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
Kommunen tilrettelegger for faglig utvikling, inkludert dekning av relevante kurs, jf. rammeavtalen.
Flyttegodtgjørelse.
Bistand til å skaffe jobb til partner.
Bistand til å skaffe barnehageplass.
Fraværsdekning i ferier.
Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
Engasjerte og dyktige medarbeidere.

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Søknad sendes
Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.
Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.
Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Vestvågøy kommune
KAD
Kontaktperson
Navn: Hanne Terese Straum Riise
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41207073
E-post: hanne.straumriise@vestvagoy.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vestvågøy sykehjem
Risfaret 12
8372 GRAVDAL
Søk på stillingen