Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Vi har ledig 100 % stilling som tilsynslege fordelt på to institusjoner.
Lekneshagen bofelleskap er et sykehjem med 54 plasser som er spesielt tilrettelagt for personer som har en demenssykdom. Vestvågøy sykehjem er et somatisk sykehjem med 39 plasser, bestående av to langtidsavdelinger og èn korttidsavdeling. Korttidsavdeling har egen tilsynslege.

Arbeids- og ansvarsområde
Lege på dagtid. Det er en faglig utfordrende og utviklende jobb i skjæringspunktet allmennmedisin, spesialisthelsetjeneste og kommunale omsorgstjenester.

Kvalifikasjonskrav
Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske norsk muntlig og skriftlig. Vi søker primært erfaren allmennlege, institusjonslege eller sykehuslege som evner å utvikle en god tjeneste videre. Jobben egner seg også for faglig dyktig og motivert yngre lege. Det vil i så fall etableres en veilederkontakt.

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner.
Er strukturert og kan arbeide i tråd med kommunens overordnede planer.
Beherske norsk skriftlig og muntlig.
Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby
Gode lønnsvilkår.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
Kommunen tilrettelegger for faglig utvikling, inkludert dekning av relevante kurs, jf. rammeavtalen.
Flyttegodtgjørelse.
Bistand til å skaffe jobb til partner.
Bistand til å skaffe barnehageplass.
Fraværsdekning i ferier.
Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
Engasjerte og dyktige medarbeidere.

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Søknad sendes
Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.
Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon må tas med dersom du blir invitert til intervju.
Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Vestvågøy kommune
Kontaktperson
Navn: Hanne Terese Straum Riise
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41207073
E-post: hanne.straumriise@vestvagoy.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Lekneshagen bofellesskap
Torvhaugan 59
8370 LEKNES
Søk på stillingen