Kort om arbeidsgiver
Drammen kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Vi tilbyr ALIS i nytt spesialiseringsløp, refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter, samt nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe.
 
Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 82 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Vi har nå en ledig næringsdrevet fastlegehjemmel tilknyttet Åssiden legesenter. Dette er en allmennlegepraksis bestående av fire fastlegehjemler, en LIS1 lege, samt ALIS, hvorav de tre gjenværende fastlegene er ferdig spesialister i allmennmedisin. Legesenteret er veldrevet og holder til i lyse, romslige lokaler. Åssiden legesenter har erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø, og et godt administrert laboratorium. I tillegg er det ved legesenteret en sår- og diabetespoliklinikk som driftes av kvalifiserte medarbeidere. Det er rikelig med parkeringsmuligheter tilhørende lokalene og gode bussforbindelser. Legesenteret er organisert som et AS og benytter Infodoc Plenario journalsystem. Legesenteret er tilknyttet Norsk Helsenett og det er god tilflyt av pasienter til legesenteret.
 
Fastlegehjemmelen har i dag et listetak på 1239 pasienter. Det totale pasienttallet ved legesenteret er ca 5100. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege, i henhold til ASA 4310 punkt 5.6. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det inngås egen avtale med de andre legene ved legesenteret før inntreden i gruppepraksisen.
 
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksis
 • Kommunal legevakt, med lite pålagt vaktbelastning
 • Det er per i dag ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen
 • Bidra til drift av legesenter
Kvalifikasjoner
 • Legeutdanning med norsk autorisasjon
 • Spesialist eventuelt under spesialisering i allmennmedisin
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • For ikke-skandinaviske søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Det stilles krav om gyldig politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jmf helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 før eventuell tilsetting. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Vi tilbyr:
 • En veldrevet og stabil fastlegepraksis
 • Godt arbeidsmiljø med mange trivelige kolleger
 • Stort og engasjert legekollegium i Drammen kommune
 • Robust og velfungerende legevakt
 • Tilrettelagt spesialiseringsforløp for allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II
 • Praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter
 • Nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe

Ønsket tiltredelse 16.05.22, eventuelt etter avtale

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester.

Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Gøthesen, Stig
Tittel: Fratredende fastlege
Telefon: 97 59 91 72
Navn: Kristiansen, Merete
Tittel: Rådgiver, Medisinskfaglig virksomhet
Telefon: 93 42 31 67
Søknad
Søknad merkes: 4454149823
Arbeidssted
Åssiden legesenter
Betzy Kjelsbergs vei 263
3028 DRAMMEN