Kort om arbeidsgiver
Våre ansatte skal avvikle sommerferie, derfor trenger vi deg for å kunne gi gode tjenester gjennom sommeren. Fyller du 18 år før 1. juni 2022 kan du søke.

Vi er spesielt interessert i deg med helsefaglig bakgrunn, men også deg som er under utdanning. For helsepersonell kreves norsk autorisasjon. Andre med interesse for fagområdet er også velkommen til å søke.

Ferievikarperioden er fra 20. juni til 21. august og du binder deg til å jobbe sammenhengende i minst 6 uker i 100 % stilling i denne perioden. Som ferievikar må du regne med å jobbe i turnus med vakter dag, kveld eller natt og annenhver helg. Lange vakter kan forekomme. I enkelte stillinger kreves det ordinært førerkort for bil (klasse B). Vikarer innen helse og omsorg må levere tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Vi trenger ferievikarer på følgende enheter:
 • Udland omsorgsenter og Stølen sykehjem
 • Bjørgene omsorgssenter
 • Haraldsvang omsorgssenter og Vardafjell sykehjem
 • Sentrum behandlingssenter
 • Enhet for psykisk helse og rus
 • Tiltaks- og boligenheten (tjenester til mennesker med utviklingshemming og fysisk funksjonshemming)
 • Haugesund legevakt (trenger kun sykepleiere med norsk autorisasjon)
 • Hjemmetjenesten
 • Kjøkkendrift
 • Bolig for unge funksjonshemmede 
 Du får mer informasjon om stillingene som ferievikar hvis du tar kontakt direkte med den enkelte enhet som du ønsker å arbeide ved.

Kryss av for ønsket arbeidssted i søknaden. Vi prøver å ta hensyn til ønsket ditt. Tilbudet kan komme fra en annen enhet. Gi opplysninger om når du ønsker å arbeide, og om du har mulighet for å ta ekstra vakter før eller etter ferieperioden. Vi godtar kun elektroniske søknader. Hvis du har behov for det, kan Servicesenteret hjelpe deg med søknaden. Servicesenteret finner du i Kirkegata 85.  


Arbeidsoppgaver
Dine arbeidsoppgaver vil være å hjelpe pasientene og brukere med daglige gjøremål. Det kan være å tilrettelegge måltider, hjelpe til i stell og delta i miljørettede aktiviteter. Våre ansatte har et faglig fokus for å ivareta pasientene på best mulig måte. Du jobber sammen med annet personell som sykepleier, fagarbeidere og assistenter. 

For stillinger ved Haugesund  legevakt kan kun sykepleiere søke. Arbeidsoppgaver er i tråd med gjeldende rutiner innen akuttmedisin.  

Kjøkkendrift produserer næringsrik og velsmakende mat til beboerne på kommunens omsorgssentre, Havnaberg kafe og til hjemmeboende.
 
Kvalifikasjoner
 • Helsefaglig bakgrunn er en fordel for stillinger innen omsorg.
 •  Andre med interesse for området kan også søke.
 • Være fylt 18 år før 1. juni 2022
 • Kunne jobbe sammenhengende i minst 6 uker
 • Krav om ordinært førerkort klasse B i Hjemmetjenesten, Tiltaks- og boligenheten og Enhet for psykisk helse og rus
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for personell som ansettes i helse og omsorgstjenesten. 
Personlige egenskaper
 • gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig
 • lojal, punktlig og pliktoppfyllende
 • fokus på kvalitet i tjenesten
 • må kunne håndtere utfordrende arbeidsoppgaver
 • fleksibel og løsningsorientert 
Vi tilbyr
 • sommerjobb i 100 % stilling
 • lønn iht. gjeldende avtaler
 
Søknadsfristen er 31.03.2022, men ansettelser skjer fortløpende 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eli Kristoffersen
Tittel: enhetsleder Udland omsorgssenter
Telefon: 52 74 38 67
Navn: Kristin D. Vika
Tittel: enhetsleder Bjørgene omsorgssenter
Telefon: 52 74 46 00
Navn: Astrid Håland
Tittel: enhetsleder Haraldsvang omsorgssenter
Telefon: 958 97 672
Navn: Marit Mestanli
Tittel: avdelingsleder Legevakten
Telefon: 52 74 48 09
Navn: Ingrid Maria Ask
Tittel: enhetsleder Sentrum behandlingssenter
Telefon: 52 74 38 01
Arbeidssted
Knut Knutsen OAS gt 4
5504 HAUGESUND
Søk på stillingen