Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?

Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

Kommunen jobber for å legge til rette for ALIS-stillinger, og ønsker å imøtekomme alle krav under ny spesialiseringsordning, inkludert utdanningsplan, veiledning og tid til veiledningsgruppe, kurs og sykehustjeneste. Kommunen ønsker å ta på alvor sin rolle som utdanningsvirksomhet for nye spesialister i allmennmedisin.
 
Kvalifikasjoner 
 • Medisinsk embetseksamen 
 • Norsk autorisasjon med full refusjonsrett og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregistret 
 • Relevant spesialitet vil bli vektlagt, men er ikke et krav 
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, og god språkforståelse 
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt 
 • Gode digitale ferdigheter 
 • Personlig egnethet vektlegges 
  
Vi ønsker deg som har
 • God klinisk vurderingsevne 
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig 
 • Meget gode samarbeidsevner 
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Interesse for utvikling 
 
Opplysninger om arbeidssted og stillinger:
 • To ledige stillinger som fordeles 50% på Ås kommunale fastlegekontor og 50% på annet kommunalt arbeid, fortrinnsvis Moer sykehjem eller Moertunet. 
 • Institusjonslege 80% stilling på Moer sykehjem 
 • Fastlege selvstendig næringsdrivende
 
Ås kommunale fastlegekontor
Ås kommunale fastlegekontorg holder til i moderne lokaler på Moer sykehjem rett utenfor Ås sentrum. Vi har fire fast ansatte leger i 50% stilling, én sykepleier og én helsekretær i 100% stilling. De fire fastlegehjemlene har per i dag et tak på 600 pasienter. Kontoret har også to LIS1. 

Vi har to ledige legestillinger på fastlegekontoret og søker deg som er engasjert i faget, har høy arbeidskapasitet og en positiv innstilling til pasienter og kollegaer. 

Vi kan tilby: 
 • Fast ansettelse med fastlønn etter avtale 
 • Lokaler som er godt tilrettelagt for legepraksis, med eget laboratoriet/undersøkelsesrom 
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte ansatte 
 • Utdanningsforløp, veiledning 
Stillingen vil også innebære oppfølging av LIS1.

Moertunet:
Moertunet er et demenssenter bestående av skjermet enhet, korttidsavdeling og en forsterket skjermet enhet.  Et hukommelsesteamet med demenskoordinator, ergoterapeut og lege er også organisert under Moertunet. Vi har 100 % institusjonslege fordelt på to 50 % stillinger, som er i kombinasjon med 50 % stilling på fastlegekontoret. Vi søker nå lege til den ene stillingen.

Vi ønsker deg som er faglig engasjert og interessert i å arbeide med personer med demens.
 
Moer sykehjem:
Moer sykehjem består av 4 avdelinger, derav en avdeling for medisinsk korttidsopphold. Sykehjemmet søker leger for to stillinger, 80% og en 50% stilling i kombinasjon med 50% stilling på Ås kommunale fastlegekontor.

Vi ønsker deg som er engasjert og interessert i å arbeide med pasientgruppen på sykehjem.
 
Begge institusjonene er moderne sykehjem med dyktige medarbeidere.
De tre enhetene har et tett og godt samarbeid og ligger i gangavstand fra hverandre. 
 
Fastlege selvstendig næringsdrivende: 
Det skal opprettes en ny privat fastlegehjemmel i kommunen. Det forventes at ny hjemmelshaver inngår samarbeidsavtale med kollega i ny duopraksis. Ås kommune inngår fastlegeavtale med legen. Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen i henhold til gjeldene lovverk.  
Fastlegen kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling i samarbeid med kommuneoverlegen. 
 
I Ås kommune får du:
 • Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
 • Faglig utvikling
 • Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring
Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ås kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helene Steen Dalbye
Tittel: Daglig leder/sykepleier
Telefon: 91827870
E-post: helene.steen.dalbye@as.kommune.no
Navn: Ådne Dæhlin
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 64962202 / 982 87 060
Arbeidssted
Tunveien 2
1430 ÅS