Kort om arbeidsgiver

Distriktspsykiatrisk senter Tynset består av allmenpsykiatrisk  poliklinikk med integrert TSB team og en døgnenhet med  5 sengeplasser. Døgnenheten tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon , er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver. 
DPS Tynset har et svært  godt samarbeid med 1 linjetjenesten og andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr trivelige og nyoppussede lokaler og har stabil bemanning og god spesialist dekning.

Fra 01.02.2022 har vi  ledig 100% fast LIS legestilling i DPS Poliklinikk.

Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, jakt og fiske. Vi er     omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Nord–Østerdal er dessuten av de få  områdene i Sør-Norge som kan "garantere" skiføre om vinteren. Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd service-, aktivitets- og  kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset ligger 17 mil sør for Trondheim, 5 mil sør for Røros og 24 mil nord for Hamar, og har gode kommunikasjonsmuligheter med  tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo.

Vi søker en engasjert og arbeidsglad kollega med  interesse for psykisk  helsevern.  

 Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden i webcruiter. 

 Det er ønskelig med minst to referanser inkludert siste arbeidsgiver.

 Oppstart etter avtale.  

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser inkl ruslidelser under veiledning av spesialist
 • Somatiske undersøkelser av  egne og andres pasienter
 • Journaldokumentasjon  
 • Ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter  
 • Delta med  internundervisning     

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste / LIS 1 tjeneste 
 • Være arbeidsglad og  evne selvstendig  jobbing
 • Beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Leger med behov for sykehuspraksis  ifm spesialisering allmennmedisin  kan også  søke  
 • Personlig egnethet vektlegges  

Personlige egenskaper

 

 • Trives med tverrfaglig jobbing og ha en samarbeidende stil
 •  Ha gode kommunikasjonsferdigheter ift  pasienter og kollegaer
 •  Være ansvarsbevisst og strukturert  
 •  Ha faglig interesse og engasjement for spesialitet
 •  Bidra  til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Dagarbeidstid 08.00 - 15.30
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe
 • Trivelig arbeidsmiljø med faglig oppdaterte, engasjerte og løsningsorienterte  kollegaer
 • Deltagelse i LIS undervisning psykisk helsevern SI  via VK  
 • Veiledning av spesialist  
 • Ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter  
 • Gjennomgående utdanning i hele LIS løpet i Sykehuset Innlandet..
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.

Utdanningsretning

 • Medisin

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Rognstad Grutle
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90567994
E-post: Ingunn.rognstad.grutle@sykehuset-innlandet.no
Navn: Marita Bakås Gjersvold
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 45439909
E-post: Marita.bakås.gjersvold@sykehuset-innlandet.no
Navn: Hauk Bjerke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97 59 18 84
E-post: hauk.bjerke@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Sjukehusveien
2500 Tynset