Kort om arbeidsgiver
Bydelen har behov for å øke fastlegekapasiteten, og det utlyses en nullhjemmel for en fjerde lege.
Betingelser for opprettelse av praksis må avtales med de øvrige legene ved kontoret, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legekontorets samarbeidsavtale. 
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål tas med til intervju.

Søknadsfrist er 10.januar 2022
Arbeidsoppgaver
-Generelle allmennmedisinske oppgaver
-Hjemmelsinnehavere kan bli pålagt offentlige allmennmedisinske legeoppgaver (helsestasjon, skolehelsetjeneste, migrasjonshelse) inntil 7.5 timer/uke
-Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
-Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende.
-Påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Fortrinnsvis gjennomført sykehustjeneste. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen.

Personlige egenskaper
-Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
-Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges sterkt.
-Det er ønskelig at søkeren har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid.
-Kjennskap til lokale helsetjenester og planarbeid 
Vi tilbyr
Bydelen har behov for å øke fastlegekapasiteten, og det utlyses en nullhjemmel for en fjerde lege.
Betingelser for opprettelse av praksis må avtales med de øvrige legene ved kontoret, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legekontorets samarbeidsavtale. 
Kontaktpersoner
 
Fung.bydelsoverlege Tore W Steen, tlf 21 80 21 80
 
Fastlege Shaista Anwar, tlf 93 02 97 86
 
Om bydel Grorud
 
Bydel Grorud har en stabil og god legetjeneste fordelt på seks legekontor. Bydelen kan tilby en faglig og spennende legetjeneste hvor det er etablert et godt samarbeid mellom legene og bydelsoverlegen/bydelsadministrasjonen.
 
Vil du være med oss å jobbe for gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen gjennom helse, deltagelse og mestring? Da er Grorud bydelen for deg.

Bydel Grorud ligger i Groruddalen nordøst i Oslo. Bydelen har rundt 27.000 innbyggere med over 150 ulike nasjonaliteter. I 2016 fikk vi Oslo Folkehelsepris for våre folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for mennesker med utviklingshemming. Sammen med nabobydelene er Bydel Grorud en del av Groruddalssatsingen, som er forlenget med ti nye år fra 2017.
Les mer om bydelen her: www.bydel-grorud.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelgrorud

Hvis du ønsker at søknaden skal unntas offentlighet, må du begrunne dette. Du vil bli varslet dersom begrunnelsen ikke tas til følge. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. Bydel Grorud er en røykfri arbeidsplass.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grorud
Groruddalen legekontor
Arbeidssted
Ammerudveien 22
0958 OSLO