Kort om arbeidsgiver
Det blir en ledig hjemmel ved kontoret fra 1.mai 2022. Hjemmelen har en stabil pasientliste med nåværende listetak på 1400.
Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale. 
 
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål tas med til intervju.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Hjemmelsinnehavere kan bli pålagt offentlige allmennmedisinske legeoppgaver (helsestasjon, skolehelsetjeneste, migrasjonshelse) inntil 7.5 timer/uke
 • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende.
 • Påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Fortrinnsvis gjennomført sykehustjeneste. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges sterkt.
 • Det er ønskelig at søkeren har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid.
 • Kjennskap til lokale helsetjenester og planarbeid
Vi tilbyr
Det blir en ledig hjemmel ved kontoret fra 1. mai 2022. Hjemmelen har en stabil pasientliste med nåværende listetak på 1400.
Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale. 
 
Kontaktpersoner
 • Fung.bydelsoverlege Tore W Steen, tlf 21 80 21 80
 • Hjemmelsinnehaver Magnhild Aanje, tlf 92 01 82 84
Om bydel Grorud
 
Bydel Grorud har en stabil og god legetjeneste fordelt på seks legekontor. Bydelen kan tilby en faglig og spennende legetjeneste hvor det er etablert et godt samarbeid mellom legene og bydelsoverlegen/bydelsadministrasjonen.
 
Vil du være med oss å jobbe for gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen gjennom helse, deltagelse og mestring? Da er Grorud bydelen for deg.

Bydel Grorud ligger i Groruddalen nordøst i Oslo. Bydelen har rundt 27.000 innbyggere med over 150 ulike nasjonaliteter. I 2016 fikk vi Oslo Folkehelsepris for våre folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for mennesker med utviklingshemming. Sammen med nabobydelene er Bydel Grorud en del av Groruddalssatsingen, som er forlenget med ti nye år fra 2017.
Les mer om bydelen her: www.bydel-grorud.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelgrorud

Hvis du ønsker at søknaden skal unntas offentlighet, må du begrunne dette. Du vil bli varslet dersom begrunnelsen ikke tas til følge. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. Bydel Grorud er en røykfri arbeidsplass.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Grorud
Grorud legesenter
Arbeidssted
Ammerudveien 22
0958 OSLO