Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er en av syv avdelinger i Klinikk psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus HF. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr spesialisert utredning og behandling til barn og ungdom med sammensatte psykiske lidelser, og deres familier, i Oslo sykehusområde. Avdelingen består av 4 seksjoner; 2 seksjoner med dag-/døgn- og arenafleksible rammer med ansvar på områdesykehusnivå, og 2 polikliniske seksjoner med ansvar på lokalsykehusnivå. Vi er ca 300 ansatte og er lokalisert på Sogn, i Nydalen og på Mortensrud. Vi har en etablert rotasjonsordning for leger i spesialisering, slik at hele spesialiseringen kan gjennomføres på OUS.

Vi lyser nå ut flere vikariater med ulik varighet og med mulighet for forlengelse, i avdelingen. Hvilket tjenestested i avdelingen man blir tildelt blir klart når rotasjons- og rekrutteringsprosessen ferdigstilles.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
 • Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/ferdig med LIS 1
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv og evne til å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for og erfaring fra fagutvikling/forskning

Vi tilbyr

 • Fast stilling og vikariater
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode fagutviklingsmuligheter og mulighet til å delta i forskningsprosjekter
 • Opplæring, internundervisning og veiledning
 • Rotasjonsordning med tilrettelegging for hele utdanningsløpet 
 • Faglig utfordrende og godt arbeidsmiljø
 • Innsikt i et spennende fagfelt

Dokumentasjon på gjennomførte læringsmål skal vedlegges i form av "print screen" via egen innlogging i Dossier.  

Attester og tjenestebevis må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ruth-Kari Ramleth
Tittel: Overlege/Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 48135459
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Kirkeveien 166
0450 Oslo