Ledig engasjement for allmennlege i 100 % stilling med 6 eller 12 måneders varighet fra januar 2022. Vennligst oppgi i søknaden hvilke alternativ som er aktuell. Avdeling for endokrinologi er en av syv avdelinger i Medisinsk klinikk. Avdelingen har stor poliklinisk aktivitet og deler sengepost med Avdeling for nyresykdommer. Avdelingen gir en helhetlig og tverrfaglig utredning- og behandlingstilbud i endokrinologi

Arbeidsoppgaver

 • Allmennlegen deltar i utredning og oppfølging av pasienter med endokrinologiske tilstander, blant annet diabetes type 1 og 2, stoffskiftesykdommer og osteoporose. Diabetesoppfølgingen utføres i tverrfaglig samarbeid med blant annet diabetessykepleier. Arbeidet omfatter pasientrettet arbeid i poliklinikk og på sengepost og deltagelse i avdelingens vaktordning.
 • Samhandlingsreformen legger opp til at primærhelsetjenesten skal overta mer av ansvaret for behandling og oppfølging av pasienter med bl.a. diabetes type 2. Hensikten med stillingen er å bedre primærhelsetjenestens kompetanse til å utrede og behandle pasienter med endokrinologiske problemstillinger, herunder diabetes, stoffskifteforstyrrelser og osteoporose.

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • For stillingen kreves det norsk autorisasjon
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen
 • Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner

Personlige egenskaper

 • Interesse for diabetes og andre endokrinologiske tilstander
 • Gode samarbeidsevner og kommunikative ferdigheter
 • Pliktoppfyllende, tilpasningsdyktig og fleksibel
 • Pasientens behov i fokus, innse at god service er en del av god behandling
 • Ta ansvar for egen kompetanse og faglige utvikling
 •  Ha gjennomføringsevne og være nytenkende 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger
 • Interessant og utfordrende klinisk arbeid med god supervisjon
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Bjørn Olav Åsvold
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92466240
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim