Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende ved Malm legekontor Steinkjer kommune, med 8.2 – avtale hvor basistilskuddet dekker driftskostnadene for legen. Det kan åpnes for fastlønn, da som en fastlegestilling i Steinkjer kommune. Det må fremgå av søknaden hvilket alternativ søker ønsker. Malm legekontor er et kommunalt drevet legekontor.
 
 
Vi tilbyr
Hjemmelen drives ved Malm legekontor i Steinkjer kommune. Dette er en veldrevet og velutstyrt legepraksis med to andre hyggelige kollegaer, hvor en er spesialist i allmennmedisin. På legekontoret jobber erfarne sykepleiere og helsesekretær, og kontoret har fysisk nærhet til og godt samarbeid med de andre kommunale helsetjenestene. Legekontoret har bl.a. ultralyd med 4 prober og diffteller. Kontoret bruker betalingsautomat fra Convene, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt system x/Hove total som journalsystem.  For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.malmlegekontor.no
 
Hjemmelen har en listestørrelse 694 pasienter og et listetak på 700 pasienter. Det er gode inntjeningsmuligheter og ved ønske kan en øke listetaket. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr. uke.
Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg ca. hver 8-9 uke. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3. delt vakt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler. Kommunen har en meget velfungerende interkommunal legevakt og et godt og velfungerende samarbeid med Snåsa kommune.
 
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, og det er en fordel med spesialitet innen allmennmedisin, eller at søker er under spesialisering innen allmennmedisin.
 
Kommunen tilbyr ved behov:
  • Stimuleringstilskudd ved oppstart av legehjemmelen i form av lønn i 2 uker ved oppstart for å sette seg inn i driften av legekontoret og det øvrige kommunale systemet, årslønn fra kr. 900 900,-  -  1 000 900,-.
  • Kommunen tilbyr også lønn i 2 uker pr. år ved fravær i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin eller for å beholde spesialiseringen.
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker, praksiskompensasjon ved fravær kurs og veiledningsgruppemøter.
  • Veiledning under et mulig LIS 3 løpet, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.
  • Ved fastlønn: årslønn 920 000,-  -  1 040 000,-.
 
 
Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler. Siden Malm legekontor er kommunalt drevet legekontor, overtar ny fastlege praksisen kostnadsfritt.
 
Spørsmål vedrørende praksisen kan rettes til Carl Sæther, mailadresse: Carl.Andrew.Saether@steinkjer.kommune.no eller mobil nr. 91646251.
 
 Spørsmål vedrørende hjemmelen rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside:
https://3700683498.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4447214946?link_source_id=0
 
 
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 31.12.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Carl Sæther
Telefon: 91646251
E-post: carl.andrew.saether@steinkjer.kommune.no
Navn: Karin Randi Grøttum
Tittel: Enhetsleder legevakt
Telefon: 928 39 575
E-post: karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no
Arbeidssted
Malm legekontor
Sandbakken 1
7790 MALM