Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikk psykisk helse og avhengighet består av 7 avdelinger. 2 distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Avdeling for psykisk helsevern døgnbehandling, Avdeling for psykisk helse nasjonale og regionale funksjoner og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken har ca 3 300 ansatte og er lokalisert på Ullevål, Gaustad, Aker, Dikemark, Nydalen, Mortensrud, Oslo sentrum og Dikemark.

Klinikken er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten voksenpsykiatri og har utdanningsstillinger i avdelingene Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling, Avdeling psykisk helse nasjonale og regionale funksjoner, Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS. De som ansettes fast inngår i klinikkens rotasjonsordning. Rotasjon vil som hovedregel skje to ganger per år. Arbeidsgiver vil søke å legge til rette for rotasjon slik at man får tellende tjeneste så raskt som mulig.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk Nydalen DPS utvider sin virksomhet og har derfor ledig 2 nyopprettede LIS stillinger med oppstart 1.2.22.

Nydalen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 110.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon Psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggaten 4 og Seksjon Psykiatrisk legevakt i Storgaten 40.

Vår allmennpsykiatriske poliklinikk ligger i Nydalen. Poliklinikken er inndelt i fire enheter: en gruppeenhet og tre enheter fordelt på bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker. Hver enhet har ca 10 fagstillinger. I tillegg kommer seksjonsledelsen med merkantile tjenester.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Inspirerende og lærerikt arbeid med utredning/vurdering/diagnostikk og behandling av voksne pasienter henvist fra primærhelsetjenesten og andre avdelinger innen psykisk helsevern
 • Deltagelse i vurdering av øyeblikkelig hjelp i akuttenheten
 • Leger i spesialisering ved Nydalen DPS går ikke i vakt utover normal arbeidstid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Minst to års erfaring fra arbeid i psykisk helsevern eller tilsvarende arbeid med pasientgruppen
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet

Vi tilbyr

 • Godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn i hht OUS overenskomst
 • Ukentlig internundervisning
 • Veiledning og spesialiseringskurs i  hht spesialistreglene

 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Tone Bergerud
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 23023300
E-post: sbbetk@ous-hf.no
Navn: Egle Nordbø
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 23023300
E-post: uxnoeg@ous-hf.no
Navn: Christine Therese Bull Bringager
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23023300
E-post: uxchng@ous-hf.no
Arbeidssted
Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Nydalen DPS
Gullhaugveien 12
0484 Oslo