Kort om arbeidsgiver
Nic Waals Institutt (NWI) er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse. Klinikken har frem til nå hatt fire kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13-18 år), Seksjon barn (7-12 år), Seksjon sped- og små (0-6 år og gravide) og Seksjon ambulant behandling (6-18 år).

Den akutt-ambulante seksjonen opprettes i samarbeid mellom NWI og BUP Vest ved Diakonhjemmet sykehus, og vil ha områdeansvar for både Diakonhjemmet og Lovisenberg sektorer, som består av bydelene Frogner Ullern, Vestre Aker, Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Seksjonen vil organisatorisk ligge til NWI, og arbeidet innebærer et tett samarbeid med BUP Vest, i tillegg til bydelene og områdetilbudet for barn og unge i Oslo tilhørende OUS.

Overlege – fast stilling

Akutt-ambulant seksjon er en helt ny seksjon ved NWI, opprettet som en reell ressursøkning og satsning på intensiv behandling for barn og unge i Oslo. Seksjonen er bemannet med 1 overlege, 5 psykologer/psykologspesialister, 1 LIS, 1 klinisk pedagog, 2 miljøterapeuter og sekretær. Seksjonen vil tilby akutte, intensive og tidsavgrensede behandlingsforløp for barn, ungdommer og familier i opptaksområdet, der alvorlighetsgrad av lidelse, risiko og funksjonsnedsettelse vil være sentrale inntakselementer. Målgruppen er barn og ungdom med varierte, sammensatte og komplekse tilstandsbilder, der det er behov for akutt, intensiv innsats og utstrakt fleksibilitet. Målet er at den akutt-ambulante seksjonen skal forebygge behov for innleggelse for polikliniske pasienter.

Vi ønsker en overlege med sterk generalistkompetanse og ønske om å arbeide ambulant, og med interesse for å videreutvikle relevant fagkompetanse. Personlig egnethet er spesielt viktig for stillingen, herunder evnen til å like, tåle og håndtere uforutsigbarhet og høy alvorlighetsgrad i saker, jobbe hjemme hos familier, arbeide tett i team, ta raske avgjørelser av høy faglig kvalitet, og ivareta familier i akutte kriser som daglige arbeidsoppgaver. Overlegen vil fungere som behandler i seksjonen, men også ha spesielt ansvar for medisinske og somatiske forhold, i tillegg til veiledning av LIS. Overlegen vil være én av tre spesialister i seksjonen, og vil ha tilhørighet i en stor legegruppe i klinikken, inkludert flere overleger. Det er ønskelig at overlegen bidrar aktivt inn i utvikling og evaluering av tjenestetilbudet.

Vi har et åpent og godt arbeidsmiljø, der respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi ønsker deg som vil bidra med kunnskap, engasjement og videreutvikling inn i et raust miljø med høy motivasjon og faglighet.

Arbeidsoppgaver:
 • Tidsavgrenset oppfølging av barn, ungdommer og deres familier med behov for akutt, intensiv og arenafleksibel behandling i PHBU
 • Bidra til å vurdere og forebygge behov for innleggelse i avdeling (tredjelinje)
 • Bistand til behandlingsansvarlige i polikliniske seksjoner/enheter ved NWI og BUP Vest
 • Utredning, vurdering og diagnostisering av sammensatte tilstander hos barn og ungdom
 • Behandling hjemme hos familier, på institusjoner, i skoler og barnehager, og ved klinikken
 • Veiledning og opplæring av andre fagpersoner/tjenester ved behov
 • Opprette kontakt med førstelinje og bistå i igangsetting og koordinering av hjelpetjenestene rundt familien
 • Internundervisning
 • Være spesialistkontakt for ikke-spesialister
 • Somatiske vurderinger
 • Vurdering av behov for, samt oppfølging av, medikamentell behandling
 • Delta aktivt i utdanning av LIS gjennom jevnlig klinisk veiledning og internt fagseminar som inngår som en del av LIS-utdanningen
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Søkere som nærmer seg ferdig spesialitet oppfordres også til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra arbeid med/interesse for akutt og ambulant krisearbeid
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Vi tilbyr:
 • Mulighet til å bidra til utvikling og implementering av et helt nytt behandlingstilbud
 • Spennende arbeidsoppgaver i en seksjon som vil prege behandlingslinjene i Oslos opptaksområde i god tradisjon for klinikkens langvarige pionérånd
 • Et godt, inspirerende og spennende arbeidsmiljø i en seksjon med fokus på faglig engasjement og utvikling, takhøyde og humor
 • Spesialisering og veiledning for ikke-spesialister
 • Tilhørighet et diakonalt sykehus som etterlever verdiene av nestekjærlighet og kvalitet i alle deler av virksomheten
 • Erfarne og dyktige kollegaer
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
 • Legegruppen har eget ukentlig internt fagseminar

Det bes oppgitt 1-2 referansepersoner.

Etter lov av 1. april 2007, skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Nic Waals Institutt
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Stine Meltzer
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 22 02 88 00
Navn: Per Martin Løken
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 988 34 672
Navn: Trude Fixdal
Tittel: Avdelingsleder (BUP Vest)
Telefon: 906 58 997
Søknad
Søknad merkes: 2021-244
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0440 OSLO