Kort om arbeidsgiver
Vi har nå ledig vikariat for fast ansatt ALIS med fastlegehjemmel på Moan legesenter i perioden snarest og frem til og med 30.06.22. Det er ønskelig med snarlig tiltreding og helst innen 01.03.22. Det vil være gode muligheter for å forlenge vikariatet til 31.08.22 dersom det er ønskelig. Kommunen tilbyr lønn etter kommunens lønnsstige for leger og bonusordning etter inntjening per dag. I tillegg til fastlegearbeidet er 20 % av stillingen knyttet opp mot sykehjemsmedisin. Vikar under spesialisering vil få tilbud om 2 timer veiledning per uke, dette slik at det blir tellende for spesialiseringen. Permisjon med lønn ved kurs. 

Moan legesenter er en godt drevet gruppepraksis med 5 fastleger lokalisert i nye og moderne lokaler ved Moafjæra. Moan legesenter ligger sentralt i Levanger by med utsikt over fjorden. Levanger spesialistsenter er et moderne senter som i tillegg til Moan legesenter inneholder Øyelegesenter Levanger, Hudpoliklinikken Levanger, psykiater, psykolog og Eidsbotn fysioterapi. Moan legesenter ligger fint til ved Eidsbotn, mellom Levanger camping og kjøpesenteret Magneten.

Levanger kommune har i dag totalt 21 fastleger fordelt på fire legesenter. Praksisen består av 5 selvstendig næringsdrivende fastleger og 1 fast ansatt allmennlege i spesialisering. Levanger kommune er ansvarlig for driftsutgiftene for denne hjemmelen. Basistilskuddet tilfaller kommunen. Legesenteret driftes av de 5 fastlegene. Legesenteret er moderne utstyrt og bruker System X som journalprogram.
 
Nåværende listelengde er 733 pasienter, med 4 kurative dager per uke. Per i dag arbeider legen i 20 % stilling på sykehjem.


Arbeidsoppgaver
  • Generelle allmennmedisinske oppgaver som fastlege
  • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver
  • Deltakelse i legevakt. I hjemmelen inngår deltakelse i Innherred Interkommunale legevakt. Legevaktsamarbeidet består av kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta. Legevakten er en godt drevet, moderne legevakt med lav vaktbelastning, samlokalisert med ambulansetjenesten. Daglegevakt dekkes av fastlegene på rundgang.
 
Kvalifikasjoner
Det søkes etter lege med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/ fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin.
  • Autorisert lege i Norge, ferdig med LIS1 tjeneste

Personlige egenskaper
  • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
  • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
  • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra allmennpraksis
  • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt
 
Vi tilbyr
Fast lønn etter kommunens lønnsstige for leger. I tillegg tilkommer en bonusordning. Bonus er organisert slik at legens inntjening ut over kr. 4830,- per dag tilkommer legen i sin helhet. Dersom den som blir tilsatt ikke er spesialist i allmennmedisin, men er under spesialisering, vil kommunen sørge for veileder. Moan legesenter representerer ett faglig stimulerende og godt miljø.
 

Annet
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Merete Folmoe Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99167148
E-post: merete.folmoe.ronningen@levanger.kommune.no
Navn: Åse Catrine Gran
Tittel: Koordinator
Telefon: 47690896
E-post: aase.gran@levanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Moan legesenter/ Staup helsehus
Moafjæra 8
7606 LEVANGER