Karmøy kommune søker lege med stort engasjement, kunnskap og erfaring innen allmennmedisin, rehabilitering, geriatri eller demens.  

Sykehjemspasienter er sykere og skrøpeligere enn før, og Karmøy kommune ønsker å ha et godt legetilbud med god kvalitet på den medisinske behandlingen. 

Kommunen har seks sykehjem, i tillegg er det prosjektert nytt sykehjem i Skudeneshavn med planlagt oppstart januar 2023. To av sykehjemmene har korttidsplasser og fire sykehjem har langtidsplasser.

Kommunen har per i dag 7 sykehjemsleger, og legene har sin hovedbase fordelt på Norheim og Vea sykehjem,  for å kunne ha et medisinskfaglig miljø og kollegastøtte.

Kommunen har fått godkjent smågruppe i alders- og sykehjemsmedisin av legeforeningen.
Det er ledig stilling som sykehjemslege i Karmøy kommune fra og med snarest     
Ledig sykehjemslegestilling skal arbeide med
Norheim sykehjem; avdeling med 9 korttidsplasser
Storesund sykehjem med 41 langtidsplasser

Arbeidsoppgaver
  • Sykehjemslege har det overordnede ansvar for medisinsk utredning, diagnostisering og behandling. 
  • Sykehjemslege skal ta stilling til behandlingsnivå, og skal ha en god og åpen kommunikasjon med pasient og pårørende. Dette inkludere drøfting av medisinske fakta, pasientens og pårørendes ønsker og forventninger, etiske aspekter og mulige handlingsalternativer.
Personlige egenskaper
  • Gode kommunikasjonsevner, engasjement, samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vektlegges. 
Vi tilbyr
 
  • et spennende og hyggelig arbeidsmiljø i kommunen.
  • et godt tverrfaglig samarbeid
  • stor grad av frihet i tilrettelegging av eget arbeid
  • gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
  • lønn etter avtale og meget god pensjonsordning
For mer informasjon kan du kontakte Omsorgssjef Bodhild Eriksen.

Søknaden sendes digitalt og det er ønskelig med minimum to referanser.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Sykehjem nord på Karmøy
Kontaktperson
Navn: Bodhild Eriksen
Tittel: Omsorgssjef
Telefon: 916 45 470
E-post: boer@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Tomasvegen 24
5542 KARMSUND