Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Bamble kommune har overtatt drift av Stathelle legesenter fra 01.02.2020, og vi søker nå etter en lege som ønsker å jobbe i en nyopprettet hjemmel som selvstendig næringsdrivende fastlege, med kommunal samarbeidsavtale der støttepersonell er kommunalt ansatt.
Stathelle legesenter er et veldrevet legesenter med 5 fastleger og 1 LIS 1 - lege. Vi har CGM journalsystem med eletrkonisk kommunikasjon tilgjengeligtg via helsenorge. Stor og godt utstyrt lab med EKG, 24t BT, spirometri, diatermi, kryoterapi og ultralydmaskin. Naprapat leier kontor i samme lokale.
Legene er selvstendig næringsdrivende.

Arbeidsoppgaver:
- Faslege, nyopprettet hjemmel
- Deltagelse i legevakt, for tiden 13 - delt vaktbelastning
- Kommunale legeoppgaver inntil 20% stilling kan pålegges av kommunen.

Krav til kompetanse/ kvalifikasjoner
- Må ha gjennomført spesialistutdanning for leger del 1 (LIS1) eller turnustjeneste
- Norsk autorisasjon og dokumenterte norskkunnskaper
- Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved tilsetting

Offentliggjøring
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest
For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bamble kommune
Kontaktpersoner
Navn: Vibeke devik
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 90419871
E-post: vibeke.devik@bamble.kommune.no
Navn: Luqman Chaudhari
Tittel: Lege
Telefon: 90245541
E-post: luqman_c@hotmail.com
Arbeidssted
Stathelle legesenter
Krabberødveien 3
3960 STATHELLE