Vi søker en motiverende og tydelig leder som ønsker å bidra sammen med sine medarbeidere til videreutvikling av fremtidsrettet pasientbehandling og drift ved Hudavdelingen, St. Olavs hospital.

Hudavdelingen er en av 6 avdelinger i Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer og ligger i Kunnskapssenteret. Avdelingen har regionansvar for diagnostikk og behandling av dermatovenerologiske pasienter i Midt-Norge, har universitetssykehusfunksjon og har regionens eneste dermatologiske sengeavdeling. Avdelingen består av sengepost med 5 senger, dagbehandlingsenhet med lysbehandling og Hud- og venerisk poliklinikk.

Vi arbeider ut fra grunnleggende verdier der medbestemmelse, individualisering, trygghet, respekt, helhetlig omsorg og behandling er viktig. Hudavdelingen har et godt fag- og arbeidsmiljø, og vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid. Vi er innovative og i stadig endring. De ansatte oppmuntres til faglig utvikling og forskning.

Stillingen som avdelingssjef inngår i klinikkens ledergruppe og rapporterer direkte til klinikksjef. Seksjonsledere ved Hudavdelingen inngår i avdelingssjefens ledergruppe. Avdelingssjefen ansettes i full stilling, men man kan beregne at opp mot 50% av stillingen benyttes til klinisk arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen med fokus på fag, kvalitet og kontinuerlig forbedring av virksomheten, i tråd med mål og strategier utarbeidet for St.Olavs hospital
 • Avdelingssjefen har overordnet og helhetlig ansvar for daglig drift, personaloppfølging, budsjett, fag, forskning og kvalitet ved Hudavdelingen
 • Sikre kompetanseutvikling for alle yrkesgrupper, med et tverrfaglig fokus
 • Sikre god spesialistutdanning
 • Personalansvar for seksjonsledere og LIS 

Kvalifikasjoner

 • Overlege eller legespesialist i hud
 • Bred klinisk erfaring og forskningserfaring vektlegges
 • Lederutdanning og erfaring fra ledelse vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner, tydelighet, beslutningsevner, gjennomføringsstyrke og evne til å skape samhold og motivere høyt kvalifiserte medarbeidere.
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en avdeling med høyt faglig nivå
 • Kompetanseutvikling og muligheter for intern lederutdanning i samarbeid med NTNU 
 • Ett sterkt faglig miljø med dyktige og kunnskapsrike kolleger
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Sykepleie

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Tina Strømdal Wik
Tittel: Fungerende klinikksjef
Telefon: 72822651/98886991
E-post: tina.stromdal.wik@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital HF
Olav Kyrres gate 13
7030 Trondheim