Kort om arbeidsgiver

Spesialitet - Barnesykdommer 

Barne- og ungdomsavdelingen består av tre enheter, Nyfødtintensiv, Barne- og ungdomsposten og Barne- og ungdomspoliklinikken.

Nyfødtintensiv har omrking 350  innleggelser i året og her behandles premature og nyfødte inntil 3 måneders alder. Enheten har egen seksjonsoverlege og totalt 5 overleger med særlig kompetanse i nyfødtmedisin som inngår i egen nyfødtvaktlinje. Alle LIS har vakttjeneste og periodevis dagarbeid på nyfødtintensiv.

Barne- og ungdomsposten har ca. 1300 innleggelser i året av barn opp til 18 år. Det er egen seksjonsoverlege og alle pediatriske subspesialiteter er dekket av seksjonens overleger. LIS har en stor del av sitt arbeid ved barneposten både på vakt og dagtid. Barneposten er organisert som et barnesenter som også tar seg av barn med kirurgiske-, ortopediske- og ØNH-sykdommer.

Barne- og ungdomspoliklinikken gir tilbud til barn opp til 18 år. Det utføres ca. 11000 konsultasjoner årlig innen hele det pediatriske sykdomspanorama. Arbeidet organiseres av egen seksjonsoverlege, og alle legene arbeider ved poliklinikken i vekslende grad.
LIS går for tiden 9-delt tilstedevakt.

Gruppe I tjenesten foregår som hovedregel ved Oslo Universitetssykehus.

Det er ledig fast stilling med tiltredelse etter avtale.

Dersom stillingen besettes av intern søker, blir øvrige søkere vurdert for vikariat uten ny utlysning.  

Det bes om at det i søknaden fremkommer om det også er aktuelt å gå inn i et vikariat. Kandidater vurderes fortløpende.

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a. "Søknadsblankett for legestillinger" må fylles ut som et vedlegg i søkerverktøyet.

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS 1-stilling
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • For fast ansettelse som LIS kreves erfaring i faget

Personlige egenskaper

 • Håndtere høyt arbeidstempo
 • Kan arbeide selvstendig
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Har god kommunikasjon med pasienter
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper

Vi tilbyr

 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Morten Falke
Telefon: 33342000
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg
Søk på stillingen