Ved Avdeling for alderspsykiatri, Utredningsenheten, er det ledig stilling for:
Overlege/spesialist i psykiatri.

"God og likeverdig helsetjeneste for eldre med psykiske lidelser".

Avdelingen ligger på SI Sanderud og har tre døgnenheter, poliklinikk med hukommelsesklinikk samt forskningssenter. Avdelingen har ikke øyeblikkelig hjelp funksjon.

Utredningsenheten består av pasienter med uavklarte og kompliserte psykiske lidelser som debuterer etter fylte 65 år, hvor kognitiv svikt/psykiske symptomer er fremtredende. Ved mistanke om kognitiv svikt på nevrodegenerativt grunnlag har alder mindre betydning.

Enheten har ti sengeplasser.  

Arbeidsoppgaver

- Behandleransvar i helhetlige pasientforløp
- Ansvar for klinisk arbeid
- Håndtering av tvang ihht gjeldende lovverk
- Veiledning av LIS, samt enhetens øvrige ansatte
- Delta i undervisning ved enheten og avdelingen
- Internt og eksternt samarbeid
- Delta i utviklingsarbeidet ved enheten og avdelingen
- Delta i enhetens lederteam
- Delta i sykehuset sin vaktordning

Kvalifikasjoner

- Spesialist i psykiatri
- Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig
- God evne til prioritering
- Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Personlige egenskaper

- Du har evne og vilje til å samarbeide tverrfaglig
- Du tar ansvar, motiverer og inspirerer andre
- Du er strukturert
- Du skaper gode relasjoner og samhold
- Du er positiv til endringer
- Du er prosess- og løsningsorientering
- Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

- Et faglig godt arbeidsmiljø
- En spennende arbeidsplass i stadig utvikling
- Fast møtearena for spesialistene i avdelingen
- Faglig og personlig utvikling i et arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente medarbeidere
- Mulighet for videre- og etterutdanning
- Tilrettelegging for veiledning og kurs som er tellende for å vedlikeholde spesialiteten
-Lønn etter overenskomst
-Meget gode pensjonsordninger i KLP

-Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Susan Juell
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 48074273
Arbeidssted
Avdeling for alderspsykiatri, Sykehuset Innlandet HF
Peter Skredders veg
2312 Ottestad