Kort om arbeidsgiver

Synes du akuttpsykiatri er spennende? Kunne du tenke deg å være med å videreutvikle akutt tilbudet for pasienter som fortjener at vi leverer fremragende helsetjenester?

Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester til befolkningen i Sør - Rogaland. Klinikken består av fire DPS lokalisert til Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane, samt avdelinger for akutt-, affektiv og psykose-, alder - og sikkerhetspsykiatri beliggende på sykehusområdet på Våland.

Klinikk psykisk helsevern voksne har behov for overleger som ønsker å være med å utvikle fremtidens psykiske helsevern med vekt på kvalitet og gode behandlingsforløp. Klinikken jobber aktivt med å forbedre tilbudet til pasienter og ønsker flere bidragsytere som også har en sterk interesse for pasientenes og medarbeidernes vel.
Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose, og avdeling sikkerhet.

Post B3 er en av tre sengeposter i avdeling akutt og har ti plasser til pasienter innlagt etter Lov om psykisk helsevern og fire plasser til pasienter innlagt etter § 10.2 i Helse – og omsorgstjenesteloven. Posten vektlegger tverrfaglighet i pasientbehandlingen og du vil erfare at dine medarbeidere er erfarne og engasjerte i sitt møte med pasientene. Noen medarbeider er nye, noen har jobbet lenge, men felles er at de trives og skaper et inkluderende arbeidsmiljø. Behandlerteamet du blir en del av skal bestå av to overleger, en psykologspesialist, to Lis 3 og en Lis 1. I tillegg kommer du til å jobbe tett med ledelsen på posten for å sikre at fag og drift henger sammen.  Posten og avdelingen har høye faglige ambisjoner og ønsker seg derfor en kollega som ønsker å engasjere seg i spennende prosjekter og forbedringsarbeid innad i posten og avdelingen. 

Er du ny i regionen eller vurderer å flytte hit har Stavanger regionen mye å by på. Regionen har mangfoldet som større byer har å tilby, samt utallige frilufts muligheter med både fjell, fjord og sjøen rett i nærheten. Sykehuset ligger sentralt i Stavanger og det er korte avstander til det meste. Les mer om hva regionen kan tilby her

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.    

Arbeidsoppgaver

 • Overlege er medisinsk faglig ansvarlig for pasienter innlagt på post
 • Utredning, diagnostisering og behandling etter gjeldende retningslinjer 
 • Overlege har veiledningsansvar overfor LIS leger
 • Har mulighet til å delta i klinikkens bakvaktslag
 • Bistå postleder i medisinske spørsmål
 • Bidra til at virksomheten drives forsvarlig og i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer, ved å delta aktivt i og være pådriver for å utvikle og gjennomføre kvalitetsforbedringsprosjekter 
 • Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver er behandling av pasienter, undervisning av helsepersonell, undervisning og opplæring av pasienter og pårørende og forskning. Alt helsepersonell som ansettes i Helse Stavanger forventes å delta i disse oppgavene.    

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri
 • Klinisk erfaring fra arbeid innenfor akuttpsykiatri og rusbehandling vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • God arbeidskapasitet, fleksibel, strukturert og endringsvillig
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Interesse og ønske om å være med på å utvikle akuttpsykiatrien i Helse Stavanger
 • Interesse for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • Evne og ønske om å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Sengeposttillegg på 69 360 kr
 • Det gis et rekrutteringstillegg som sikrer 100 000 kr over tariffestet grunnlønn
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktslaget
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass med godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig oppdatering
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Gode velferdstilbud som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe
 • God pensjonsordning

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Sissel Espedal
Tittel: Avd. sjef
Telefon: 46662067
Navn: Ingrid Syslak Bull
Tittel: Overlege
Telefon: 41573561
Arbeidssted
Avdeling akutt og intensiv psykiatri, Helse Stavanger HF
Jan Johnsens gate 12
4011 Stavanger