Klinikk for psykisk helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet er en klinikk ved St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim og består av;   Avd. for sikkerhetspsykiatri, Avd. for rehabilitering og spesialisert psykosebehandling, Avd. Nidaros DPS  og Nidelv DPS som er lokalisert i Trondheim og i Orkdal.

Nidelv  distriktspsykiatriske senter (DPS)Orkdal, er et lokalsykehus for kommuner fra Frøya i vest til Røros i øst. Vårt behandlingstilbud bygger på et nært og godt samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten forøvrig. Vi er i underkant av 100 ansatte, tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, overleger, leger psykologer, 3årige høyskoleutdannede/fagskoleutdannede med/uten videreutdanning i psykiatri. Nidelv DPS, Orkdal består av en døgnavdeling, en seksjon for ambulante tjenester, seksjon FIU og poliklinisk virksomhet. Poliklinikken har hovedkontor på Orkanger, samt kontorer på Støren og Røros.   

Ved vår allmennpsykiatrisk poliklinikk er det ledig ett års vikariat 100% st. for lege i spesialisering med mulighet for fast tilsetting. 

Klinikk Psykisk helsevern er
godkjent for 5 år.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning/diagnostisering/behandling
 • Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
 • Tiltredelse i stillingen medfører også forpliktelser til undervisning av studenter
 • Arbeide for å nå krav som stilles i styringsdokumenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som har fullført turnus/ LIS 1 tjeneste
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Psykiatrierfaring er ønskelig. 
 • Det kreves at søkere behersker norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Det søkes etter kandidat med motivasjon og interesse for psykiatrifaget og som har høy arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, som gode samarbeidsevner, evne til å være løsningsorientert og arbeide i team.
 • Vi vektlegger faglig trygghet, lojalitet og vilje til å iverksette pålagte behandlingsoppgaver
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Vi tilbyr

 • Et godt og engasjerende arbeidsmiljø med varierte oppgaver og tverrfaglig samarbeid
 • Tilrettelegging for faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • God personforsikring 
 • St. Olavs hospital er en IA-bedrift
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Lise Løvaas
Tittel: avd.sjef
Telefon: 72829000
Navn: Hilde Kjelås
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 72829000
E-post: hilde.kjelas@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikken, Nidelv DPS, Orkdal Klinikk for psykisk helsevern - Allmenn, rehabilitering og sikkerhet
Orkdalsveien 244
7030 Orkanger