Ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - BUP Rana - har vi ledig et vikariat for deg som er lege i spesialisering (LIS). BUP Rana er en avdeling ved Senter for psykisk helse og rus i Mo i Rana. Senteret er organisert som et DPS ved Helgelandssykehuset HF og det omfatter, i tillegg til BUP, voksenpsykiatrisk poliklinikk - VOP - døgnavdeling, ambulant akutt-team, rusavdeling og habiliteringstjeneste. Ved psykiatrisk senter er det ca. 60 behandlerstillinger, hvorav 12 er leger.

BUP Rana er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som driver med utredning og behandling av barn og unge i alderen 0 - 18 år, i et familieperspektiv. Vi har et spennende og variert arbeidsområde som innebærer både selvstendig arbeid og teamarbeid. Avdelingen har et sped-/småbarnsteam.

Avdelingen er tverrfaglig sammensatt - vi har både overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, lege i spesialisering, psykologspesialister, psykologer, pedagoger og sosionomer. Per i dag har vi 14 behandlerstillinger, avdelingsleder, samt 2,5 merkantilt personell.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og diagnostisering av psykiske lidelser hos barn og unge
 • Individuell terapi, gruppeterapi og familieterapi
 • Tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
 • Å bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Deltakelse i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Å bistå med støtte til andre avdelinger ved behov

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Beherske norsk språk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Dine samarbeidsevner er gode, og du trives med å jobbe i tema på tvers av fag
 • Du er samtidig målbevisst og kan jobber strukturert for å nå de målene du setter deg
 • Du er trygg på egen kompetanse og trives godt med selvstendige oppgaver
 • Du er engasjert i pasientene og kollegaene dine, og du har vanskelig for å skjule din entusiasme

Vi tilbyr

 • Spennende faglig felleskap med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Internundervisning og veiledning
 • God tilrettelegging for spesialiseringsforløp ved eventuell fast ansettelse
 • Mulighet for deltakelse i Helse Nords utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatri
 • Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og overenskomst.
 • Lønn og ansettelsesvilkår etter avtale
 • Vaktordning er under utarbeiding.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Sølvi Åsheim
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41573435
Navn: Ragnhild Walla
Tittel: Barne- og ungdomspsykiater
Telefon: 75125290
E-post: ragnhild.walla@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
BUP Mo i Rana, Klinikk for psykisk helse og rus, Helgelandssykehuset HF
Søsterveien 2
8613 Mo i Rana