Kort om arbeidsgiver
Muritunet har ledig fast stilling for lege i 100 % stilling.

Muritunet tilbyr framtidsretta rehabiliteringstenester forankra i ein visjon om å sikre auka samfunns-deltaking for alle pasientgrupper. Institusjonen har eit stort tverrfaglig miljø med legar, sjukepleiarar, fysioterapeutar, ergoterapeutar, idrettspedagogar, arbeidskonsulentar, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog.

I tillegg til stillinga som no vert lyst ut, består legestaben pr. i dag av 3 overlegar som samla sett har spesialitetane : Fysikalsk medisin og rehabilitering , Psykiatri ,Klinisk sosialmedisin , Indremedisin og Lungemedisin.

Arbeidsoppgåver:
 • Klinisk verksemd mot innlagde pasientar.
 • Inngå som ein del av rehabiliteringssenteret sine tverrfaglege team.
 • Internundervisning til øvrig fagstab og pasientar.
 • Deltaking i forsking- og utviklingsarbeid.
Ønska kvalifikasjonar:
 • Interesse for og erfaring frå arbeide med rehabilitering
 • Vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring med faglig utviklingsarbeid
 • Har interesse for utvikling av fagfeltet
 • Beherskar norsk munnleg og skriftlig
Vi kan tilby:
 • Eit spanande og utfordrande arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg miljø.
 • Gode moglegheiter for å drive fagleg utviklingsarbeid
 • Rettleiing etter  behov
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsavtale i KLP
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Muritunet AS
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Hunger
Tittel: Overlege
Telefon: 905 27 446
Navn: Elisabeth Slotsvik Kleive
Tittel: Administerande direktør
Telefon: 900 21 923
Hjemmeside
Søknad
Søknad sendes: Muritunet AS
Grandegata 58
6210 VALLDAL

Arbeidssted
Grandegata 58
6210 VALLDAL