Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Virksomhet helse består av Team kommunale legetjenester, Team legevakt, Team samfunnshelse, Område smittehåndtering, Område koronavaksinasjon samt kommuneoverleger. Kommunen har tilrettelagt forfast ansatte leger i de fleste offentlige oppgaver og alle kommunens fast ansatte leger er ansatt i Virksomhet helse, noe som sikrer et godt fagmiljø. Team kommunale legetjenester består av legetjenestene i helsehus, sykehjem, demensteam, familiesentrene, fengselshelsetjenesten og LIS1 kandidatene. Det er til dette teamet vi søker lege.

Kommunen har 6 sykehjem med totalt 455 langtidsplasser. Det er per i dag tilknyttet legestillinger til sykehjemmene. Helsehuset har 85 korttidsplasser inkludert kommunal akuttdøgnavdeling (KAD), palliative plasser og rehabiliteringsplasser. Det er også legestilling tilknyttet Helsehuset.

Vi søker nå 2 leger i 100 % stilling. Stillingene er ledig omgående. Den ene stillingen er tilknyttet Helsehuset, men det må påregnes noe rotasjon mellom sykehjem/helsehus og ulike avdelinger. Den andre stillingen er knyttet til sykehjem. Arbeidstid er dagtid hverdager med 7-delt helgevakt ordning. I tillegg søker vi etter lege som kan vikariere fra februar til og med april 2022 med stor mulighet for forlengelse. Arbeidet vil være på sykehjem og helsehus.

Arbeidsoppgaver
Oppgavene omfatter utredning, behandling og oppfølging av pasienter, inkludert samarbeid med pårørende. Det er tett samarbeid med dyktig og engasjert helsepersonell på avdelingene. Det er varierte og interessante utfordringer i pasientarbeidet. I tillegg vil legene bidra internundervisning og fagutviklingen på helsehus og sykehjem.

Legene er en del av et felles kollegium som veileder, støtter og dekker for hverandre ved fravær. Vi har p.t. 2 spesialister i allmenne medisin på helsehuset. Helsehuset er søkt som godkjent utdannings institusjon for ALIS kandidater.
Det bemannes etter legeforeningens norm. Kommunen har vedtatt en fagplan for legetjenestene med tiltak som skal utvikles de neste årene. Tjenestene er i kontinuerlig utvikling og som lege i teamet er du aktiv bidragsyter i utviklingen. Fagsystemet Gerica benyttes som elektronisk pasientjournal.

Kvalifikasjoner
Stillingene krever norsk autorisasjon som lege, fortrinnsvis ønsker vi leger som har fullført LIS1. Relevant klinisk erfaring vil også vektlegges, eksempelvis fra allmennmedisin, indremedisin eller geriatri.

Personlige egenskaper
Vi ser etter dyktige klinikere som ønsker å bidra til fag- og kvalitetsutvikling av de kommunale legetjenestene og kommunens helse og omsorgstjenester.
Stillingene krever evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og instanser, og en løsningsorientert tilnærming til beste for pasientene.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne er nødvendig. Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr
Lønn etter kommunal lønnsstige.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant kompetanseutvikling.
Mulighet for overlegepermisjon etter Legeforeningens kriterier.
Hyggelig kollegium i et større legemiljø.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Virksomhet helse
Kontaktpersoner
Navn: Kamaldeep Chudasama
Tittel: Kommuneoverlege/teamleder
Telefon: 476 98 972
E-post: kamaldeep.chudasama@sarpsborg.com
Navn: Karianne Jenseg Bergman
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 404 48 054
E-post: karianne-jenseg.bergman@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Team kommunale legetjenester
Roald Amundsens gate 17
1723 SARPSBORG