Kort om arbeidsgiver
Skien kommune har ca. 56 000 innbyggere med 45 fastlegeavtaler fordelt på 11 legekontor.
Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør 3-4 vakter pr.mnd.
Kommunale oppgaver må påregnes i tråd med gjeldende avtaler.
Overtakelse etter gjeldende avtaleverk ASA 4310.

Arbeidsoppgaver

Solopraksis i Hjellen utvides til 2-legekontor, og på sikt er det mulighet for ytterligere utvidelse med en hjemmel. Eksisterende legepraksis er drevet av samme fastlege siden 1998, og har i april 2021 flyttet inn i nye lokaler.

Det er 1,7 stillinger med hjelpepersonell/legesekretær som roterer mellom ekspedisjon, laboratorium og telefon/timebestilling/kontorfunksjoner. Kontoret har romslige kontorer og er nylig pusset opp. Legekontoret bruker Pasientsky datasystemer. Tilgjengelig utstyr er EKG, Ultralydapparat, og laboratorium med bla. Hb, CRP, SR , HbA1C, ACR, kolesterol. Elektronisk samarbeid med laboratorium på Sykehuset Telemark. 

Kvalifikasjoner

Listestørrelse: Det tilrettelegges for inntil 500 pasienter på fastlegeliste ved oppstart.

Det er ønskelig at ny hjemmelsinnehaver trer inn i legekontorets AS.

Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene.

Søker må ha norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.

ALIS-vilkår for næringsdrivende; Dersom du ikke er spesialist vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Leger under spesialisering gis økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til kurs og veiledning.

Spesialist i allmennmedisin oppfordres også til å søke på stillingen.

Deltagelse i kommunal legevakt som utgjør ca. 2 vakter per måned.

Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Svetlana Kirknes
Tittel: Fastlege
Telefon: 92086198
E-post: svetlana.kirknes@gmail.com
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege kliniske tjenester
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Arbeidssted
Helse og velferd, Skien kommune
Nyhusvegen 8
3726 Skien