Kort om arbeidsgiver
Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms.
Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken.
Avdelingen har ca 280 årsverk og et nettobudsjett på 249 mill. kr. Avdelingen består av tre seksjoner; Alderspsykiatrisk seksjon, Akuttpsykiatrisk seksjon og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, alle med virksomhet i Tromsø.

Akuttpsykiatrisk seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken i Tromsø har ledig stilling for overlege i psykiatri. Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også bli vurdert.
Søknader vurderes fortløpende.

Akuttpsykiatrisk seksjon er en spennende arbeidsplass  med varierte oppgaver og utfordringer. Seksjonen har i all hovedsak akutte og øyeblikkelig-hjelp-innleggelser, samt har ansvar for store deler av klinikkens tilbud til personer i behov av behandling underlagt tvunget psykisk helsevern. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. Tilbudetbestår av strukturert, trygt og forutsigbart miljø,  samtalebehandling og medikamentell behandling. Vi behandler/utreder hovedsakelig pasienter med psykoser, affektive lidelser og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket.

Som universitetsklinikk kan vi tilby:
 • stimulerende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • mulighet for forskning 
 • tilrettelegging for videre- og etterutdanninger
Tromsø er Nord-Norges hovedstad og porten til Ishavet. Byen med snart 80.000 innbyggere er også kjent som Nordens Paris. Her kan du leve en hektisk hverdag med opplevelser for enhver smak, eller finne roen i koselige omgivelser. Tromsø byr på:
Arbeidsoppgaver
 • Pasientrettet arbeid primært på sengepost. Noe poliklinisk virksomhet kan påregnes
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten. Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter
 • Delta i vaktordning
 • Seksjonens overleger samarbeider mellom enhetene ved behov
Kvalifikasjoner
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri, eventuelt mot slutten av denne utdanningen
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig, samt god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid
 • Forskningskompetanse er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Interesse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdet
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver   
 • Faglig utvikling
 • Vedlikehold av spesialisering
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster og lokale avtaler
 • Rekrutteringstillegg
 • God pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring               
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Nina Holte
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 776 27569
E-post: nina.holte@unn.no
Navn: Siren Hoven
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 995 32 129
E-post: siren.hoven@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kom og jobb med oss i Psykiatrisk avdeling!
Åsgårdveien 40
9016 Tromsø