Kort om arbeidsgiver
Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen?


Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i psykiatri (voksen), Tromsø.
Søkere uten turnus/LIS1-tjeneste oppfordres også til å søke. Vi kan tilby tidsbegrenset stilling.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i psykiatri.
Spesialistutdanningen vil foregå i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN. Etter fullført spesialisering, vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist ved UNN. Tjenestested fase 2: UNN Tromsø/Harstad eller UNN Tromsø/Narvik. Avklares nærmere ved tilsetting.

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikkens virksomhet består av 6 voksenpsykiatriske poliklinikker, 5 ambulante team og 14 døgnbaserte enheter.
Innenfor rusbehandling omfatter virksomheten ruspoliklinikk og 5 døgnbaserte virksomheter. Klinikken har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet av god kvalitet. Utdanningen inneholder derfor tydelige forventninger om deltakelse i klinisk arbeid, undervisning og utviklingsarbeid.

Psykiatrien i UNN er fordelt og funksjonsfordelt på de ulike lokalisasjoner i Tromsø, Harstad, Narvik, Silsand, Sjøvegan, Storslett og Storsteinnes. De endrede kravene til spesialistutdanningen i psykiatri vil ligge til grunn for utdanningsplanen som UNN vil legge til rette for. Se også Utdanningsplaner for LIS.

Arbeidsoppgaver
 • Pasientrettet arbeid på sengepost og/eller poliklinikk
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløp
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i vaktordning
Kvalifikasjoner
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnus/LIS del 1
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid
Personlige egenskaper
 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du arbeider strukturert og målrettet
Vi tilbyr
 • En solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • Veileder under spesialistutdanningen
 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
Utdanningsretning
 • Medisin
Utdanningsnivå
 • Lege
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Herman Tvete
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 777 69665
E-post: herman.tvete@unn.no
Navn: Siren Hoven
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 776 27957
E-post: siren.hoven@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdvegen 40
9016 Tromsø