Kort om arbeidsgiver
Skien kommune har ca. 56 000 innbyggere med 45 fastlegeavtaler fordelt på 11 legekontor.
Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør 3-4 vakter pr.mnd.
Kommunale oppgaver må påregnes i tråd med gjeldende avtaler.
Overtakelse etter gjeldende avtaleverk ASA 4310.
Arbeidsoppgaver
Legene i Arkaden er et veldrevet fastlegekontor, der det jobber 5 leger i selvstendig næringsdrift. En av legene fullfører nå spesialistutdanningen ved sykehuset Telemark og trenger vikar i 8 måneder fra 01.02.22.

Kontoret ligger midt i Skien sentrum, i kjøpesenteret Arkaden. Det er nye flotte kontorlokaler; gode fasiliteter med romslig venterom, stor lab, kirurgi-rom, observasjons-rom, ekg-rom og «smitte»-rom. Hvert enkelt kontor har også sin egen crp/HbA1c –maskin. Kontoret har ansatt 4 medarbeidere.

Listestørrelse: 1000 pasienter. 

Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.

Legen som ansettes i vikariatet vil tilbys 8,2 avtale der kommunen dekker mellomlegget mellom driftsutgifter og basistilskuddet, slik at legen ikke vil ha noen utgifter til kontoret under vikariatets varighet.

ALIS-vilkår for næringsdrivende; Dersom du ikke er spesialist vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Leger under spesialisering gis økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til kurs og veiledning.

Leger som venter på LIS1 kan også søke på stillingen. Det vil tilrettelegges for veiledning etter behov.
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Draugedalen
Tittel: Fastlege
Telefon: 97083834
E-post: bdrauge@gmail.com
Navn: Trude Belseth Sanden
Tittel: Kommuneoverlege kliniske tjenester
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Arbeidssted
Helse og velferd, Skien kommune
Bruene 1
3724 Skien