Kort om arbeidsgiver
Sunndal kommune søker etter kommuneoverlege og smittevernlege i 100 % stilling, 50 % av stillingen består i utgangspunktet av kommunale legeoppgaver.
Stillingen er plassert i helsetjenesten med helsesjef som nærmeste overordnede. Organisering av oppgaver og stillingsstørrelse kan diskuteres. Kommuneoverlegestillingen ivaretar viktige samfunnsoppgaver i Sunndal og vi er derfor åpne for å finne gode tilpassede løsninger.

Sunndal kommune har rundt 7000 innbyggere og to privatdrevne legekontor med til sammen 6 fastlegehjemler og to LIS1 lege stillinger. Fastlegene har avtaler som i varetar kommunale oppgaver som tilsyn i sykehjem, helsestasjon ol. Kommune har et interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, der Molde er vertskommune.

Fastlegene har lang erfaring fra kommunal legetjeneste og alle har spesialistutdanning i allmennmedisin. Kommunens helsetjenester har god kompetanse og er viktige samarbeidspartnere for tverrfaglige og helhetlige tjenester til innbyggerne.

Sunndal ligger i naturskjønne og spektakulære omgivelser omgitt av fjell og fjord som gir gode muligheter for friluftsliv og en aktiv fritid. Molde og Kristiansund er de nærmeste byene med flyplass, ca.1,5 t kjøring fra sentrum.

Kommuneoverlegene har ansvar for:
 • Samfunnsmedisinske oppgaver innen forebyggende arbeid/folkehelse, smittevern, miljørettet helsevern, og psykisk helse/rus.
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning.
 • Å bidra til et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og øvrige samarbeidspartnere både internt og eksternt.
 • Å deltar med oppgaver tilknyttet helsemessig- og sosial beredskap ved alvorlige hendelser og ulykker.
 • Å bidra i kommunalt planarbeid innen helsefaglig/folkehelsefaglig ansvarsområde, samt helsetilstandsrapporter.
 • Saksbehandling av politiske saker innen fagfeltet.
 • Faglig kvalitetssikring av legetjenestene/ fastlegene og utviklingsarbeid innen legetjenestene.
 • Å bidra til et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for fastlegene i Sunndal.
 • Kommunale legeoppgaver etter nærmere avtale

Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon.
 • Relevant erfaring.
 • Spesialutdanning innen samfunnsmedisin.
 • Førerkort kl. B.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne vektlegges.

Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Gode kommunikative ferdigheter og evne til samarbeid.
 • Løsningsorientert, fleksibel og ansvarsbevisst.
 • Handlekraftig og utviklingsorientert.

Vi tilbyr
 • Sunndal kommune er opptatt av å finne riktig person til stillingen og vil derfor tilby attraktive vilkår etter nærmere avtale.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer.
 • Lønn etter avtale.
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin.
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP.

Generell informasjon
Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju.
Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.
Legg ved CV og minst 2 referanser.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sunndal kommune
Helsetjenesten
Kontaktperson
Navn: Britt Iren Bæverfjord
Tittel: Helsesjef
Telefon: 950 81 824
E-post: britt.iren.beverfjord@sunndal.kommune.no
Arbeidssted
Sunndalsøra
Mongstugata 5
6600 SUNNDALSØRA