Kort om arbeidsgiver

Olafiaklinikken, Seksjon for venerologi i Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved OUS er Nordens største klinikk som arbeider med seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. Vi holder til i lyse og moderne lokaler i sentrum av Oslo.

Vi søker etter en overlege i 100 % fast stilling med oppstart 1.2.2022. Dersom det er ønskelig med deltidsstilling, vennligst ta kontakt for drøfting.

Stillingen innebærer å arbeide poliklinisk i vårt lavterskel drop-in tilbud og med egne timeavtaler. Til spesialisthelsetjenestens oppgaver hører også polikliniske timeavtaler etter henvisning for seksuelt overførte sykdommer, genitale hudsykdommer og Vulvapoliklinkk. Vurdering for oppstart og kontroll av pre-eksponerings profylakse mot HIV (PrEP). Supervisjon av leger i spesialisering og sykepleiere. Vi oppfordrer til utvikling av egne interessefelt og forskning innen fagområdet.

Alle legene bidrar i internundervisning. Det er lagt til rette for faglig fordypning i arbeidstiden. 

Dersom det ikke finnes søkere som kvalifiserer seg til å gå i en overlegestilling, kan stillingen egne seg godt for leger i spesialisering som trenger sideutdanning eller sykehusår i relevant fagfelt. Stillingstittel blir da lege i spesialisering i 100 % vikariat. Se ellers vår hjemmeside: Olafia.no 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk arbeid
 • Supervisjon av LIS og sykepleiere
 • Undervisning 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk spesialist i hud- og veneriske sykdommer eller i siste del av spesialistutdanning i hud- og veneriske sykdommer.
 • Personlig egenhet vil vektlegges.
 • Dersom LIS: Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge. Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som har spesiell interesse for venerologi og genitale hudsykdommer. Har evne til å snakke med pasienter i sårbare situasjoner. Du må kunne jobbe fleksibelt, effektivt og løsningsorientert i tverrfaglig team i en poliklinikk med både drop-in og timeavtaler.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og hektisk miljø.
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø med fokus på å tilrettelegge helsetilbud tilpasset den enkelte pasients behov.
 • Et arbeidssted med god kollegaveiledning og mulighet for faglig utvikling. Muligheten til å utvikle spisskompetanse innenfor genitale dermatoser.
 • Arbeidstiden i 100 % stilling er innenfor tidsrommet mandag 09:30 til 19:30, tirsdag til fredag 08:00 til 15:30. Aktuelle arbeidsdager avtales nærmere ved tiltredelse.

Dersom LIS: Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Åse Haugstvedt
Tittel: Overlege
Telefon: 23075842
Arbeidssted
Olafiaklinikken, Seksjon for venerologi
Trondheimsveien 2 N
0560 OSLO